Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Min hund hamnade i bråk och nu vill den andra ägaren bryta ett muntligt avtal

En kompis till mig har en unghund och de skulle hem till oss på kvällen. Jag hade meddelat min kompis att min tik är väldigt vaktig runt hundmat och jag hade därför plockat undan allt som min tik möjligtvis kunde vakta och min kompis var väl införstådd i situationen. Allt gick bra mellan våra hundar fram tills min kompis lämnar en påse med hundmat i vår hall, trots att jag meddelat att min tik kan vakta... Ingen av oss såg vad som hände men det blev bråk mellan hundarna och min sambo samt min kompis särade på hundarna, och efter det syntes ett hål efter en tand på min kompis hund.
Eftersom det uppstod där ingen av oss såg vad som hände och vi vet inte om såret uppkom när hundarna särades eller innan så kom vi överens om att dela på alla kostnader vid veterinärbesöket. Nu har min kompis plötsligt ändrat sig och påstår att allt är min hunds fel och vill att jag ska betala hela den resterande kostnaden, men vad är det egentligen som gäller här?
Vi hade ju ett muntligt avtal och ingen såg vad som hände. Vi vet inte heller om min hund verkligen orsakade skadan eller om det blev när min kompis och sambo i panik ryckte isär hundarna... Dessutom hade ju min kompis lagt en påse hundmat i hallen TROTS att jag sagt att ingen mat eller ben ska lämnas med hundarna...
Jag är väldigt tacksam för svar!


Kommentarer

  • Hej och tack för din fråga!

    Som hundägare har man ett strikt skadeståndsansvar för de skador som ens hund åsamkar annans egendom. Ett strikt skadeståndsansvar innebär att man inte prövar huruvida hundägaren har varit oaktsam. Observera alltså att en hundägare alltid är ansvarig för de skador som dennes hund orsakar oavsett ifall denne har varit oaktsam eller inte.Grundprincipen är alltså att du är ansvarig för den skada som din hund har orsakat din kompis hund. En skada på en hund är en sakskada, vilken ersätts enligt vad reparationskostnaden uppgår till (alltså kostnaden för veterinärvården).

    När det rör en situation där två hundar har slagits med varandra, och där alltså båda hundägarna har burit strikt skadeståndsansvar, kan man i vissa fall jämka skadeståndet. För att detta ska kunna göras förutsätts att det har förelegat vållande. Med vållande menas att det ska kunna påvisas att båda parterna har varit oaktsamma. Jämkningen innebär då att kostnadsansvaret fördelas utefter respektive parts vållande. Utifrån vad som presenteras i din fråga framkommer att du har gett din kompis instruktioner om att din hund kan ”vakta” samt att du bett din kompis att inte förvara någon hundmat i närheten av din hund, samt att hon ändå har gjort det. Vidare framkommer att ni har lämnat hundarna ensamma, detta trots att du utifrån förutsättningarna verkar vara medveten om att din hund kan tendera att gå till angrepp. Utifrån vad som har angivits går det således inte att avgöra med säkerhet ifall båda, eller ingen har varit oaktsam. Observera också att det ytterst är domstol som kan jämka skadeståndsansvaret.

    Det framkommer också av förutsättningarna i din fråga att din kompis har gått med på att dela på den kostnad som din hund har orsakat hennes hund. Huruvida detta utgör ett bindande avtal mellan dig och henne är en fråga om avtalstolkning, och även den svår att besvara. Dock vill jag framhålla att även då muntliga avtal precis som skriftliga är giltiga och bindande mellan båda parter, så är det den som påstår något som bär bevisbördan för detta. Därför kan det alltså bli svårt att styrka att man har ingått ett visst muntligt avtal.
    Adam

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.