Till senaste kommentaren

Blev lovad att köpa valp, kenneln ändrar sig, vad gäller avtalsmässigt?

Hej. Om man blivit lovad en valp hos en kennel under 7 veckor men inte fått betala handpenning på grund av att hon inte ville lova just vilken valp man fått köpa? Men att det finns en valp till en? Sen tre dagar innan dom fyllt åtta veckor kommer beskedet att hon ska behålla dom själv då där blir ingen valp? Kan en uppfödare som är en godkänd kennel göra så här? Jag har skriftligt i chatten att jag blev lovad valp?

Kommentarer

  • Hej Marie,

    SKK avråder uppfödare från att lova någonting innan man känner sig helt säker på att sälja en hund till just den köparen. Det är bättre att förbehållslöst låta köparen komma och titta på valpen samt gärna träffas flera gånger så att det känns bra för båda parter. SKK har krav på att SKKs köpeavtal ska upprättas när och om man tar handpenning. Om en uppfödare sedermera väljer att avbryta ett ingånget köpeavtal bryter man mot SKKs grundregler och köparen kan då ta kontakt med SKKs uppfödar-och kennelkonsulentkommitté (UKK). För att man ska kunna ta handpenning och ingå SKKs köpeavtal fordras enligt SKK att valpen kan identifieras och således ska handpenningen och köpeavtalet avse en särskild valp i kullen. Det ska stå klart för såväl uppfödare/säljare som köpare vilken valp som ”tingats”.

    Det framgår av förutsättningarna i din fråga att du skriftligen i en chatt blivit lovad en valp men inte fått betala handpenning på grund av att säljaren inte velat lova dig en särskild valp. Jag tolkar det därmed som att det förelegat viss osäkerhet från säljarens sida och till följd av detta har ni inte ingått SKKs köpeavtal. Säljaren har nu meddelat dig att det inte blir någon valp alls då hon beslutat sig för att behålla valparna själv och jag förstår att du känner dig besviken över detta. Huruvida ett giltigt avtal och bindande löfte om köp kommit till stånd, oaktat att ni inte upprättat SKKs köpeavtal, kan jag inte helt klart fastställa då jag inte tagit del av korrespondensen mellan er och SKK tyvärr inte tolkar andra avtal än våra egna. Det framgår av förutsättningarna i din fråga att uppfödaren har lovat dig en valp och i svensk rätt gäller rättsprincipen pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Två personer som ingår ett avtal blir bundna av det när de uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga men givetvis svårare att bevisa vid en tvist. Även om det i detta fall föreligger ett bindande löfte om köp har SKK ingen juridisk rätt att tvinga en uppfödare att sälja en valp till en viss köpare, utan får hänvisa till domstol.
    Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.