Till senaste kommentaren

Vem har beslutanderätt för veterinärmedicinsk behandling av tik som är såld med bibehållen avelsrätt

Ang köpeavtal med avelsrätt. Vem har rätt att bestämma behandling av tik? Vet har rekommenderat beh o fara för tikens liv finns. Vem har beslutade rätten för beh?

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Tack för din fråga!

  Äganderätten för hundar som är sålda enligt SKKs köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt övergår till köparen vid överlämnandet och inte efter att säljarens/uppfödarens avelsrättigheter utnyttjats. Eftersom det är köparen som äger hunden är det också denne som fattar beslut om veterinärmedicinsk vård och behandling av tiken.

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar, Mikaela
  Mikaela
 • Hej
  Hunden fick pyometra och vet ord op vilket står i journalen. Så fodervärden behöver heller inte ha något medgivande från säljaren innan op då kast krävdes? Utan det är fodervärden som helt avgör beh
  Vänlihen
  Anna
  Anna
 • Hej igen Anna,

  Nu blir jag lite konfunderad, avser frågan SKKs köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt eller SKKs fodervärdsavtal? Det finns en märkbar skillnad mellan de två avtalen. Enligt SKKs köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt övergår äganderätten till köparen vid överlämnandet medan äganderätten enligt SKKs fodervärdsavtal övergår till fodervärden först när avtalets villkor är uppfyllda alternativt då tiden för avtalets giltighet löpt ut. Oavsett vilket avtal som har använts har köparen/fodervärden rätt att utföra och fatta beslut om sådana akuta åtgärder som krävs vid fara för hundens liv men bör givetvis alltid eftersträva att föra en dialog med säljaren/överlåtaren och särskilt om sådant som kan tänkas påverka säljarens/överlåtarens rättigheter enligt avtalet. Både köpeavtalet för hund med bibehållen avelsrätt och fodervärdsavtalet är samarbetsavtal.

  Med vänliga hälsningar,
  Mikaela

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.