Jag vill bli medlem i bara SKK, hur blir jag det?

Du kan inte vara medlem i endast SKK, utan du blir medlem i en klubb som ingår i SKK-organisationen.

Svenska Kennelklubben är en paraplyorganisation där olika klubbar och medlemskap ingår:
  • SKKs länsklubbar
  • ras- och specialklubbar
  • verksamhetsklubbar
  • lokala kennelklubbar 
  • Sveriges Hundungdom
För att kunna ta del av en klubbs utbud av aktiviteter, medlemstidningar och rabatter krävs oftast medlemskap i just den klubben.

Klubbarna sköter själva sin verksamhet med hjälp av styrelser som väljs av medlemmarna i respektive klubb, inom ramen för SKKs stadgar och riktlinjer.

Medlemsavgifterna bestäms av klubbarna utifrån de faktiska utgifterna klubbarna har utan vinstintresse. Mycket av arbetet ute i klubbarna sker ideellt.

Du kan vara medlem i en eller flera klubbar och för att lotsa dig rätt har vi vår medlemsguide till hjälp!

Här kan du bli medlem direkt i SKK länsklubb

Du kan även ringa eller mejla SKKs Medlemsservice om ytterligare frågor!

Telefon 08-795 33 44
Mejl medlem@skk.se

Välkommen som medlem i SKK-organisationen!
Svenska Kennelklubben (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.