Till senaste kommentaren

Hur kan det komma sig att kullsyskon kan få olika index?

Hur kan det komma sig att 2 kull syskon med exakt samma rtg resultat  HD A ED 0
KNÄ UA Får olika index?
Lena Teivik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lena!

  Index är en skattning av hundens avelsvärde gällande denegenskapen man beräknar index för, t.ex. HD, och vid beräkning av detta avelsvärde tas hänsyn till alla resultat som finns registrerade i SKK, både förhunden själv och dess släktingar. Släktingarnas röntgenresultat påverkar alltså hundens eget skattade avelsvärde, dvs dess index, vilket till exempel innebär att när avkommorna till en hund som gått i avel hunnit röntgas så kan avelshundens eget index komma att ändras. Störst förändring blir det om avkommornas röntgenresultat skiljer sig kraftigt mot vad som förväntades vid beräkningen av ”preliminärt kullindex”.

  Ytterligare en faktor som kan bidra till skillnader i index mellan kullsyskon, även om ingen av dem gått i avel, är att man vid beräkningenav en hunds index tar hänsyn till hur olika s.k. miljöfaktorer kan påverka hundens röntgenresultat. I den statistiska modell som används av SKK vid skattning av index tar vi bland annat hänsyn till hundens kön, ålder vid röntgen och sederingspreparat. Detta innebär att två kullsyskon skulle kunna få olika index trots att de fått samma röntgenresultat om de t.ex. röntgats vid olika åldrar och/eller med olika sederingspreparat.  

  Mer information om vad index är, hur det beräknas och på vilka sätt det kan användas finns att läsa här.  

  Hälsningar  
  Anne
 • Hej,
  för mig är detta svart at förstå; två hanhundar i samma kull utan at de har gått i avel, kan få olika värde pga olika sederingmedlet? det känns rätt tokigt, ursäkta men det låter inte som skattning mer som en gissning
  hälsning
  Mirko
  Mirko
 • Hej Mirko!

  Att indexvärdet kan påverkas lite grann av vilken typ av sederingsmedel som använts vid röntgentillfället beror på att man har sett att typ av sederingsmedel kan ha viss inverkan på hundens avläsningsresultat. För att undvika att en hunds indexvärde påverkas av olika miljöfaktorer (som t.ex. typ av sederingsmedel) och försäkra sig om att skattat index visar hundens sanna avelsvärde (vilka gener den bär på) på ett så säkert sätt det går så korrigerar man för systematiska miljöfaktorer vid skattning av index. Läs gärna mer om det här!    

  Vänliga hälsningar
  Anne
 • Vart ska jag vända mej med frågor rörande val av valp, med tanke på index
  Väljer nu mellan två planerade parningar.
  Gudrun
  Gudrun Melander
 • Hej Gudrun!

  För de raser som har tillgång till index som avelsverktyg publiceras index för alla registrerade hundar på vår e-tjänst avelsdata, så där kan du själv gå in och se vilket index olika föräldradjur har. Genom att göra en så kallad "provparning" mellan de tilltänkta föräldradjuren kan du se preliminärt kullindex för en planerad parning.

  Om du har frågor och funderingar kring index som du vill diskutera med någon inför val av valp så är rådet att vända dig till din rasklubb!

  Önskar dig lycka till med din nya valp!

  Hälsningar
  Anne

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.