Aktuellt inom hundforskning; hundars mående påverkas av träningsmetoder!

Ett ämne som diskuteras ibland inom hundvärlden handlar om vilka metoder som är mest effektiva och bäst för både ägare och hund när man tränar. En grov uppdelning kan göras mellan bestraffnings- och belöningsbaserade metoder, där de förstnämnda använder sig av obehag för hunden när den inte beter sig som man önskar medan de senare använder sig av belöningar när hunden gör rätt.


Forskningen har tidigare visat att hundar med en historik av bestraffningsbaserad träning har större risk att utveckla osäkerhet och olika beteendeproblem, men den forskningen har varit baserat på uppgifter från ägarna själva.


I en ny studie har nu en portugisisk forskargrupp använt sig av betydligt noggrannare experimentella metoder för att undersöka detta och forskarna drar även här slutsatsen att bestraffningsbaserad träning riskerar att försämra hundars välfärd både under själva träningen och efter träning.

Läs mer: Risker med bestraffning vid inlärning


För dig som vill veta mer om vad som händer inom hundforskning följer här några tips på intressanta webbsidor.

Agria och Svenska kennelklubbens forskningsfond


Från forskningsfronten - Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningssidor om hund
Trevlig läsning!

Svenska Kennelklubben (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.