Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kronofogden önskar tillträde till fastighet

Hej!
Vi på Kronofogdemyndigheten behöver få tillträdde till era fastigheter (portar, ej lägenhet) för att kunna genomföra delgivingsförättingar. Har ni en portkod vi kan få ta dela av eller ut kvittering utav tagg/nyckel?
Som grund för vår förfrågan angående portkoder/lånenyckel hänvisas till
46 § delgivningslagen (2010:1932). Av denna bestämmelse framgår att stämningsmän och bl.a. anställda vid Kronofogdemyndigheten har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad (exempelvis trapphus) för att verkställa stämningsmannadelgivning. Om tillträde vägras ska polismyndighet lämna biträde om den anställde vid Kronofogdemyndigheten begär det.
Tacksam för snabb återkoppling! 
Med vänlig hälsningar,
www.kronofogden.se
En myndighet för den som ska ha betalt,
och för den som ska betala.
Ring oss så får du råd
www.kronofogden.se

Kommentarer

  • Hej och tack för ditt mejl,
    Det är inte vi som är fastighetsägare på adressen ni frågar om. Till våra fastigheter i Sollentuna har ni tillgång till med brickor.
    Med vänlig hälsning
    Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.