Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Rivning av Amorgränd

Hej!
Min mamma bor på Amorgränd 2b och har fått höra att ni ska riva hennes hus år 2020. Stämmer detta? Vad händer med dom som bor där då?

Hälsningar Linda

Kommentarer

 • Hej Linda,
  Sollentunahem har nyligen påbörjat ett planarbete tillsammans med Sollentuna kommun för att undersöka möjligheterna att bygga cirka 200 nya bostäder i Rotsunda. Området där din mamma bor berörs av detta arbete och det kan bli aktuellt med rivning av viss bebyggelse. Planarbetet är dock i ett tidigt skede och några beslut är inte fattade.
  Under planarbetets gång kommer hyresgäster och allmänhet att informeras om de förslag som tas fram. Den nya detaljplanen kan tidigast vara klar under år 2020, men någon tidsplan för en eventuell rivning och produktion av nya bostäder finns inte beslutad i dagsläget.
  Om din mamma har ett kontrakt med besittningsskydd är det normalt så att hyresvärden är skyldig att erbjuda en ersättningslägenhet vid en eventuell rivning. Vi kommer givetvis att ha en dialog med berörda hyresgäster så snart vi vet mer.
  Handläggare på Sollentunahem för planarbetet är Emelie Samuelson.
  Med vänlig hälsning
  Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.