Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nya SH - Är målet med försäljningen att senare ombilda till bostadsrätter?

Är målet med försäljningen att det ska ske ombildningar i framtiden?
Finns det större chans för ombildning i nya SH?

Kommentarer

 • Hej Sofia, nej det är inte målet med försäljningarna. Fastigheter med totalt cirka 2 000 lägenheter ska säljas till andra hyresvärdar med långsiktiga planer kring förvaltningen av fastigheterna och område. Avsikten är att de lägenheterna även fortsättningsvis ska vara hyresrätter.

  Vi kan i dagsläget inte svara på när det kan bli aktuellt med bostadsrättsombildningar i de fastigheter som blir kvar i Nya Sollentunahem.

  Med vänlig hälsning
  Sollentunahem
 • Hur avgör ni avsikterna och de långsiktiga planerna hos de hyresvärdar som blir aktuella? Finns det riskkapitalbolag med i budgivningen? Hur lång tid anser ni vara långsiktigt i fråga om återhämtning av vinst? 20 år?
  Björn
 • Hej Björn, det är vårt moderbolag - Sollentuna Stadshus AB - som kommer att hantera försäljningarna. Dina frågor besvaras nog bäst av kommunledningen.

  Med vänlig hälsning

  Sollentunahem
 • Kan ni skicka frågan vidare till rätt person och besvara den här vore det bra service.
  Björn
 • Hej Björn, vi sände din fråga vidare till kommunen och fick följande svar från kommunledningen: Försäljningsprocessen har ännu inte inletts. Skälet till det är att den fission av Sollentunahem som är en förutsättning för försäljningen ännu inte är klar. De konkreta utvärderingskriterierna kommer att bestämmas inför att bolagen bjuds ut till försäljning.

  Med vänlig hälsning

  Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.