Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nya SH - Varför ska vissa av Sollentunahems lägenheter säljas?

Varför ska vissa av Sollentunahems lägenheter säljas?
Sollentunahem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Sollentuna förväntas växa till cirka 85 000 invånare under de kommande tio åren. Det innebär ett om­fattande investerings- och underhållsbehov. Det behövs nya bostäder men även investeringar i skolor, förskolor och andra verksamhetsfastigheter.
  Kommunen möter dessa utmaningar genom ett åt­gärdspaket:
  1. En ny organisationsstruktur för kommunens bolag som innebär att en kommunkoncern har bildats där Sollentuna Stadshus AB är moder­bolag med Sollentunahem, de nybildade bolagen Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentuna­fastigheter 1, 2 och 3 AB samt de två befintliga bolagen AB Solom och SEOM AB som dotter­bolag.
  2. Sollentunahem delas upp i fem bolag. Det ny­bildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kom­munala verksamhetsfastigheter. Sollentunahem får ett mer renodlat uppdrag och kommer att ägna sig åt att bygga, förvalta och utveckla hyres­bostäder samtidigt som bolaget aktivt ska bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostads­områdena. Till de tre bolagen Sollentuna­fastig­heter 1, 2 och 3 AB överförs bostadsfastigheter som ska säljas (se bifogad lista).
  3. Fastighetsförsäljningar som bidrar till resurser för att bygga 1 500 nya kommu­nala hyresrätter samt investeringar i skolor, förskolor och andra verk­samhetsfastigheter.
  Sollentunahem
 • Vilka kriterier har ni gått efter då vissa av ert bestånd ska säljas och vissa inte?
  BrittMari
 • Hej BrittMari, svaret på den frågan hittar du här i vårt frågeforum: Nya SH - Hur har ni valt ut fastigheterna?.

  Med vänlig hälsning
  Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.