Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nya SH - Kommer kommersiella fastigheter också att säljas?

Kommer kommersiella fastig­heter/verksamhetsfastigheter också att säljas?
Sollentunahem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastig­heter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksam­hetsfastigheter. Sollentuna Kommunfastigheter AB är det bolag som beslutar om de kommersiella fastigheterna.
    Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.