Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nya SH - Hur har ni valt ut fastigheterna?

Hur har ni valt ut fastigheterna som ska säljas?
Sollentunahem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Sollentunahem har värnat om att välja brett så att vi finns kvar i alla kommundelar och kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder. I urvalet har vi också tittat på fastigheternas beskaffenhet, ekonomi, energiprestanda, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, lokaler och mycket annat för att få en variation och ett urval som går att separera från de fastigheter Sollentunahem ska behålla.
  Sollentunahem
 • Hej,

  Jag är mycket besviken över beslutet att sälja höghusen i Häggvik. Det är ännu mer chockerande att Sollentuna hem har för avsikt att stycka upp ett helt unikt kulturmärkt område och låta ödet styra hur det går för den ena delen, medans några fastigeher stannar kvar hos Sollentunahem, detta är fruktansvärt!

  Här har generationer vuxit upp och delat gemenskap, nu skall vänskapen och familjerna splittras. Området går en dyster framtid till mötes. Hyresgästerna fick under årets tidigare bostadsmöten inga som helst indikationer att hyreshusen i Häggvik var i risksonen för försäljning. Även i kommunhuset i November, talades det inte om försäljning av äldre hus som har lång historia med Sollentuna hem.

  Jag är helt klart chockad över detta besked och mycket besviken! Hur motiverar ni denna splittring? Vi har varit nöjda Sollentunahembor i många år. Mina farföräldrar flyttade in i ett av höghusen år 1951, min far har vuxit upp där och jag med. Jag skulle aldrig drömma om något sådant kunde hända detta fantastiska område, som betytt så mycket för mig under hela mina uppväxt år. Jag sörjer dessutom för alla äldre hyresgäster. Här har deras barn vuxit upp, de har månat om området och givit det vård och omtanke. Hur tror ni att detta känns för och påverkar dem?

  Jag hoppas att detta är ett förhastat beslut och det finns rum för omvärdering och möjlighet att dra tillbaka detta förslag. Inte minst för er egen skull, för att bibehålla det goda rykte ni har skapat genom åren av att vara en god och trogen hyresvärd, som månar om era hyresgäster välmående. Bara idag tror jag att en stor del av Sollentunashems hyresgäster hamnat i chock och sorg.

  Hoppas att ni kan tänka om i detta,


  En som alltid varit nöjd hyresgäst.
 • Vi har stor förståelse för att vårt urval kan röra upp känslor och inte minst i de områden där vi kanske har många långa relationer med både hyresgästerna och fastigheterna i sig. Relationer är viktigt för en god boendemiljö. Vi tror dock att relationer bland boende i ett område inte styrs av vem som är fastighetsägare, men i det vi kan påverka vill vi samverka med fastighetsägare för attraktiva boendemiljöer där vi tillsammans äger fastigheter. Det vill vi idag och det vill vi imorgon!

  Att välja ut ca 2 000 lägenheter för avyttring av totalt ca 5 700 lägenheter är ingen lätt uppgift. Av den anledningen har det varit viktigt att först komma överens om vilka parametrar som ska styra urvalet och sedan försöka jämka urvalet så att vi följer de parametrarna så gott det går. Vi hävdar heller inte att urvalet är perfekt men anser att det ändå är det som mest motsvarar uppställda parametrar.

  Det finns många duktiga hyresvärdar och ambitionen är att sälja till dem. Vi månar om att det ska bli bra och tror att de kan leverera en väl så god boendemiljö som vi. Kan vi då också samverka i områdena i stort, tror vi det kan gynna hyresrätten i allmänhet och boendemiljöerna i synnerhet. För detta krävs allas bidrag och vi hoppas även ni vill bidra till det också imorgon.
  Martin Lindfors
 • Jag håller med föregående skrivare Jag har bott länge i Rotebro och trodde inte på detta först. Nu ser jag bara hyreshöjningar i framtiden vilket vi har sett på alla platser där man har sålt av.
  Om man läser på hemsidan under vårt erbjudande så skriver ni följande.
  Sollentunahems huvudverksamhet är att inom Sollentuna bidra till ett bättre samhälle genom att skapa, hyra ut och långsiktigt förvalta attraktiva boendemiljöer för alla.
  Håller tyvärr inte med längre.
  Jag hoppas också att ni tänker om.

  En till som alltid har varit nöjd hyresgäst
  Lennart
 • Hej Lennart, så trevligt att du alltid har varit nöjd hyresgäst hos Sollentunahem. Kommunen har givit oss ett tydligt direktiv om att cirka
  2 000 av våra nuvarande lägenheter ska säljas. Men även de nya fastighetsägarna ska ha långsiktiga planer kring förvaltningen av fastigheterna och området.

  Som vår vd skriver i ett tidigare svar, vill Sollentunahem gärna samverka med andra fastighetsägare för attraktiva boendemiljöer. Vi hoppas att du ska fortsätta att vara en nöjd hyresgäst även om den fastighet där du bor får en ny hyresvärd.

  Med vänlig hälsning

  Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.