Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär indexklausulen i lokalhyreskontrakt?


Vad är index  på lokal hyrning. ex.om man har en lokal 10000 kr hyra om man lägga index på hur mycket blir en ny hyra.

Apoli

Kommentarer

  • Indexklausul innebär att man räknar upp hyran årligen med KPI (konsumentprisindex).

    KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar.  KPI är ett mått på inflation och den beräknas och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB. KPI:n beräknas fram genom att SCB ”köper” en korg av varor och tjänster varje månad för att studera hur stora prisförändringarna på varukorgen är från tid till annan.

    Det är nästan omöjligt att sia hur KPI:n utvecklar sig framöver, men är inflationstakten låg (som den är nu) är den årliga indexhöjningen på hyran också låg.
    Hannele Strömbäck Uthyrningsansvarig lokaler
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.