Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur räknas uppsägningstiden på min lokal?

Jag har 9 månaders uppsägningstid på min lokal. Kan jag flytta om 9 månader om jag säger upp lokalen nu?

Kommentarer

  • Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Under första hyresperioden (i kontraktet: från och med – till och med datum) är hyrestiden fast. Den perioden är oftast tre år. Om du vill lämna lokalen efter den första hyresperioden, måste du säga upp lokalen 9 månader innan perioden tar slut (eller enligt en annan avtalad uppsägningstid som framgår i hyreskontraktet). Säger du inte upp lokalen, förlängs kontraktet automatiskt. Det sker oftast med tre år i taget, om inte något annat har avtalats mellan oss.

    Med vänlig hälsning

    Uthyrningen Lokaler
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.