Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur räknas min lokalhyra upp årligen?

Indexuppräkning – vad innebär det?

Lokalhyresgäst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hyrorna för kommersiella lokaler räknas upp årligen med hjälp av konsumentprisindex (KPI), som fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Basindex är oftast KPI i oktober året innan avtalet börjar löpa. Vid varje årsskifte jämförs basindex med det nya KPI och hyran räknas om utifrån det.

    Med vänlig hälsning

    Uthyrningen Lokaler
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.