Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med min kötid om jag inte blir godkänd som hyresgäst?

Enligt bokalkylen ligger min inkomst precis under för att bli godkänd på en lägenhet som jag är intresserad av, men det beror lite på hur man räknar.
Om jag skulle hamna på första plats och tacka ja till erbjudande till lägenhet men sen visar det sig att enligt ert sätt att räkna så räcker inte min inkomst och lägenheten går till annan sökande istället, blir jag av med min kötid då?

Kommentarer

 • Hej Andre,
  Du får behålla din kötid om du mot förmodan inte skulle bli godkänd att skriva kontrakt på grund av att din inkomst är för låg.

  Uthyrningen Bostäder
 • Jag fick avslåg i att anmäla intresse. Hur mycket jag bör ha inkomst för att jag bli godkänd?
  T
 • Hej!

  För godkännande krävs att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens nivå. Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studie­medel, pension, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, bostadstillägg, inkomst av kapital, kapitaltillgångar, etableringsersättning, underhållsbidrag, föräldrapenning, och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Sollentuna kommun. Hänsyn tas även till bostadsbidrag och eventuell medsökandes in­komst. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten.

  För godkännande krävs också att den sökande inte har skulder eller betalnings­anmärkningar. Har den sökande betalnings­anmärkningar eller skulder görs en individuell bedömning av om godkännande ändå kan ske. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, beloppens stor­lek samt om det gäller tidigare boende.

  Mer information om Sollentunahems uthyrningspolicy finner du på vår hemsida - https://www.sollentunahem.se/artikel/uthyrningspolicy
  Uthyrningen Bostäder
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.