Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får jag hyra ut min lägenhet kortvarigt, t.ex. via Airbnb?

Hur ställer sig Sollentunahem för kortvarig uthyrning av lägenheter i andra hand via sidor som t.ex Airbnb?

Kommentarer

 • Hej Vera, tack för din fråga!

  Det korta svaret är att Sollentunahem inte tillåter sådan andrahandsuthyrning.

  Sollentunahem följer de regler i hyreslagen som finns gällande uthyrning av lägenheter i andra hand. En hyresgäst har rätt att hyra ut i andra hand om denne har ett giltigt skäl. Exempel på giltiga skäl kan vara om en hyresgäst på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden har behov av att hyra ut lägenheten under en kortare period och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. För att tillstånd skall ges måste hyresvärden veta vem som skall hyra i andra hand.

  Kortvarig uthyrning av lägenheten via sidor som t.ex. Airbnb är därmed inte att beteckna som ett giltigt skäl. Hyresnämnden har i ett ärende från 2015 uttalat att andrahandsuthyrning via Airbnb eller motsvarande är att beteckna som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur, vilket inte är tillåtet. Beslutet gällde en bostadsrätt, men utgången skulle med största sannolikhet bli detsamma för en hyresrätt då reglerna för uthyrning av hyresrätter är hårdare.

  Med vänlig hälsning

  Christer Legnerfält
  Bolagsjurist och uthyrningschef

  Sollentunahem
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.