Vilket referenssystem används för vattenståndet till havs i SMHIs olika tjänster?

Efter den 3 juni 2019 kommer alla sidor med aktuellt vattenstånd samt prognoser och varningar för vattenståndet till havs på smhi.se och i vår app att visa vattenståndet i RH 2000.

I Öppna data, på sidan Ladda ner oceanografiska observationer, kommer vattenståndet även fortsättningsvis att finnas i de båda referenssystemen RH 2000 och RW (Relative Water Level, alltså relativt medelvattenståndet).

SMHI Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.