Varför visar prognoserna olika?

Vädret på TV presenteras inte av SMHI. SVT och TV4 har egna meteorologiska team. SMHIs prognoser presenteras på smhi.se, i vår app samt i radio.

Olika väderinstitut kan välja in olika varianter av modellkörningar, därför kan det skilja sig en hel del, särskilt när man kommer ett stycke framåt i tiden. Även mycket små variationer i behandling av indata kan ge stora skillnader i utdata.
SMHI Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.