Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är ett normalvärde och var hittar jag normalvärdet för temperatur och nederbörd?


Ett normalvärde är ett 30-års medelvärde, ett värde för varje månad och ett värde för året som helhet.

Normalvärden kan användas för att beskriva det genomsnittliga klimatet på en plats för en normalperiod till exempel 1961-1990 eller 1991-2020. Normalvärden kan också visa hur klimatet förändras om normalvärden från olika normalperioder jämförs.

Normalperioden 1961-1990 har WMO, Världsmeteorologiorganisationen, definierat som referensnormalperiod och den ska användas som referensperiod när klimatförändringen studeras. Det är alltså perioden 1961-1990 som SMHI ska ha som huvudsaklig referensperiod när det studeras hur klimatet förändras.

För att studera de senaste årens klimat ska enligt WMO den senaste fullbordade normalperioden användas, alltså 1991-2020.

Här finns svenska värden för normalperioden 1961-1990 tillgängliga för nedladdning. Normalvärden 1961-1990

Här finns preliminära svenska värden för normalperioden 1991-2020 tillgängliga för nedladdning.
Normalvärden 1991-2020
SMHI Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.