Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Saknar månadsmedeltemperatur i Kristianstad

Saknar månadsmedeltemperatur i Kristianstad, inga uppgifter sedan Maj 2017
Verner Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Stationen i Kristianstad har slutat eftersom observatören flyttat. Vi letar efter ersättare.
  Weine Klimatolog
 • Hej,
  hvor finder jeg nedbærsmængden for oktober 2017 i området Ryd/Tingsryd.
  Fik slamsuget på mit torp i vecka 43, fandt tanken som det ses på billedet ved besøg 3 uger senere. D er havde ikke været nogen i huset mellemliggende periode. Årsagen skulle være højt grundvand, meget regn og at der ikke blev fyldt vand i tanken efter tømning, - har fungeret i 9 år uden påfyldning.
  Vil forsøge at få forsikring til at dække som en 'uventet hændelse' pga meget højt grundvand, - derfor spørgsmål om data vedr. nedbørs mængde oktober 2017
  mvh
  Anne-Marie


  Anne-Marie Worm
 • Dette er billedet til mit spørgsmål
  mvh
  A-M
  Anne-Marie Worm
 • Hej, alla våra nederbördsdata finner du via denna länk https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=3
  zooma in till det område du vill ha. De kan välja period tex 1 oktober 2017 till 31 oktober 2017 så ser du endast de stationer kvar som var aktiva då (gröna).
  Klicka (vänster) på den station du är intresserad av. Välj ladda hem tex senaste fyra månadernas data. Och så vidare.
  Weine Klimatolog
 • Hej.

  Var hittar jag årsmedeltemperaturen för Göteborg (Torslanda-Säve) under perioden 2010 - 2017
  Håkan Magnusson
 • Hej, Årsdata finns inte explicit via våra Öppna data. Länk https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=3 (byt parameter till temperatur - månadsvärde).
  Utan du får ta månadsvärdena för platsen och beräkna ett årsvärde själv.
  Tyvärr har vi haft problem med att få långvariga mätningar i Göteborg på en och samma plats. Via kartan du hamnar på via länken ser du vilka stationer som finns i Göteborgstrakten och under vilka tider som de varit i drift. Det blir tyvärr ett pussel.
  Weine Klimatolog
 • Saknar månadsmedeltemperatur i Kristianstad, inga uppgifter sedan Maj 2017.
  Var kommer den data ifrån som finns i Kristianstadsbladet. Är det bara påhittade värden
  Thomas Svensson
 • Sedan i september har vi temperaturmätningar vid vår station i Kristianstad.
  Sverker Klimatolog
 • Hej Sverker!
  Jag har sett den stationen den ligger ute på landet mellan Viby och Nymö
  på Hallingavägen 58. Inte direkt Kristianstad.
  Ett annat problem med stationen är att den tydligen endast genererar 2 mätvärden per dygn och man finner ingen medeltemperatur för dygnet vilket vi är många som saknar för Kristianstad.
  Tidigare fanns en mätstation på Naturrum som kommunen drev men den är tydligen nedlagd. Finns det ingen möjlighet att försöka samordna en mätstation med Kristianstad Kommun.
  Thomas Svensson
 • Det var den gamla stationen. Vår nuvarande placering är vid Räddningstjänsten i Kristianstad. Manuella klimatstationer mäter endast temperaturen två gånger per dygn, men vi beräknar en dygnsmedeltemperatur med hjälp av dessa två observationer samt maximi- och minimitemperaturen.
  Sverker Klimatolog
 • Hej Sverker!
  Mycket intressant. Er nya mätstation är i så fall inte utmärkt på er karta över aktiva stationer. Skulle också vara intressant att ta del av hur dessa beräkningarna görs på endast 2 mätvärde, dels max  och min värdet samt medeltemperaturen. Kan det verkligen vara tillförlitligt?
  Thomas Svensson
 • Tyvärr kan det ibland hända att den gamla positionen ligger kvar i vår stationskatalog. Nu har vi i alla fall ändrat detta för Kristianstad, men jag törs inte säga när hela kedjan fungerar och det blir rätt i på kartan på vår hemsida.
  Det är klart att ett dygnsmedelvärde blir säkrare ju fler observationer som görs. Men för att det inte ska bli för betungande för observatörerna har vi i många fall nöjt oss med två observationer per dygn. Det ska sägas att i vissa länder beräknar man dygnsmedlet helt enkelt som (max+min)/2.
  Sverker Klimatolog
 • Hej Sverker.
  Tack för ditt svar. Men fortfarande är det svårt att förstå hur ni får fram max och min temperaturen för ett dygn på 2 mätvärden. Jag tror att för att man skall få ett vettigt medelvärde för dygnstemperaturen bör man mäta minst varje timma. det är då lite säkrare att hitta max och min temperaturen för ett dygn. Ju tätare mätning desto bättre resultat. Varför inte satsa på en modern mätstation med dataloger och dubbla sonder som motmätning. Kostnader för en sådan station är idag överkomlig för SMHI tror jag.

  Thomas Svensson
 • Jag kanske uttryckte mig lite oklart, men maximi- och minimitemperaturen baseras inte på två avläsningar per dygn, utan det är en beräkning som sker kontinuerligt i stationens logger.
  För att få överensstämmelse med övriga stationstyper så utnyttjas inte varje timme vid beräkningen av dygnsmedeltemperatur ens för våra automatstationer som mäter varje timme. Nu är vi på gång att gå över till insamling av temperaturen varje minut och då går vi nog förr eller senare över till en beräkning på samtliga minutvärden under dygnet. Åtminstone som komplement till den äldre formen av beräkning.
  Sverker Klimatolog
 • Jag kanske har svårt att förstå. Men du svarade att ni hade manuell avläsning 2 ggr.per dygn av station vid brandkåren i Kristianstad. Har ni redan en dataloger i den stationen?
  Då kunde ni väl presentera dygnstemperatur medelvärdet samt månadsmedelvärdes temperaturen på er hemsida.

  MVH Thomas Svensson
 • Du kan ladda ner både dygnsmedeltemperatur och månadsmedeltemperatur för Kristianstad via våra Öppna data.
  https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0

  Sverker Klimatolog
 • Hej igen Sverker!
  Ledsen att säga det igen men på er hemsida finns bara stationen Hallingavägen 58 mellan Viby och Nymö. Från denna station finns bara 2 mätvärde av temperatur, ett kl. 06:00 och ett kl. 18:00. det är inte mycket att beräkna medelvärde på eller?
  MVH Thomas Svensson
 • Jag vet inte om vi kommer så mycket längre nu.
  Om du söker på Kristianstad i Öppna data
  https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0
  så får du upp den nuvarande stationen vid brandstationen.
  På kartbilden på vår observationssida ser det fortfarande ut som att stationen ligger på den gamla platsen, men det jobbar vi på att fixa till.
  Sverker Klimatolog
 • OK, men det visas fortfarande  bara 2 mätvärden
  MVH Thomas Svensson
 • Om du går in via Öppna data kan du dessutom hitta maximitemperaturen, minimitemperaturen, dygnsmedeltemperaturen och månadsmedeltemperaturen
  Sverker Klimatolog
 • Hej Sverker!
  Jag saknar fortfarande svar på frågan hur dessa mätvärden fabriceras då jag endast hittar 2 mätvärden per dygn för Kristianstad. Finns flera värden och i så fall var?
   Hoppas du kan hjälpa mig med detta.
  MVH Thomas Svensson
 • Även om det bara är två mättillfällen per dygn, morgon och kväll, så rapporteras inte bara den aktuella temperaturen på morgonen respektive kvällen, utan på morgonen även nattens högsta och lägsta temperatur och på kvällen även dagens högsta och lägsta temperatur.
  Utifrån dessa värden interpoleras först en sannolik middagstemperatur. Denna stoppas sedan, tillsammans med de direkt observerade värdena, in i vår ordinarie formel för medelvärdesberäkning.
  Denna formel kallas Ekholm-Modén och här kan du läsa mer om denna
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923

  Sverker Klimatolog
 • Hej Sverker!
  Då förstår jag. Detta är beräknade värden på ett fåtal mätvärden, men för att få en mera exakt medeltemperatur så krävs betydligt fler riktigt uppmätta värde.
  Jag tackar för ditt engagemang och förstår nu varför man ibland har divergerande uppgifter för vad medeltemperaturen är i Kristianstad
  MVH Thomas Svensson
 • Ja, fast detta gäller inte bara Kristianstad utan det är samma princip för de flesta manuella klimatstationer.
  Sverker Klimatolog
 • Jag förstår. Skulle man inte kunna tänka sig att man sätter upp en automatstation i Kristianstad. Naturum hade ju tidigare en sådan, kanske något man kunde samarbeta med Kommunen om.
  MVH Thomas Svensson
 • Vi har påbörjat ett projekt om automatisering av klimatstationer. Men det gäller i första hand när vi inte kan få tag i observatörer och riskerar att långa mätserier bryts.
  När det gäller den manuella temperaturavläsningen kan man med rätta fråga sig om det inte vore bättre att hämta in temperaturen kontinuerligt i stället för att en person avläser ett elektroniskt instrument och sedan ringer eller skickar in uppgifterna. Men det är en lite känslig fråga eftersom det berör observatörens roll.
  Sverker Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.