Information gällande kustväder

Hej hej!

SMHI har fått in frågor och synpunkter rörande sidan "kustvädret" som var en populär sida bland många. Här tänker vi reda ut vad som skett och hur man gör framöver.

Varför har ni stängt av Kustväder?
Produkten var byggd på gammal teknik och därmed både svår och dyr att förvalta. SMHI kunde därmed inte garantera full funktionalitet längre. Från och med september i år (2020) måste alla webbprodukter också vara tillgängliga (anpassade så att de fungerar för alla oavsett funktionsvariation) enligt lag.
SMHI har inte resurser att förbättra Kustväder enligt tillgänglighetslagen och satsar istället på att förbättra ersättaren Hav- och kustväder framöver.

Hur ska jag göra för att få så bra väderinformation som möjligt vid hav och kust?

Hav- och kustväder innehåller:
 • Varningar för sjöväderdistrikt
 • Prognos för vind och byvind – detaljerade vindkartor och ortsprognoser
 • Vindobservationer i karta
 • Sjörapport – textprognos för öppet hav med information om vind, väder och sikt
 • Prognos och observationer av Havsvattenstånd
 • Prognos för våghöjd, strömmar, ytvattentemperatur och is
 • Detaljerad väderprognos för orter som innehåller
  • väder, temperatur, nederbörd, vind (medelvind och byvind), sikt, luftfuktighet och lufttryck
Kustobservationer innehåller:
 • Snabb överblick över senaste väderobservationerna från alla svenska observationsstationerna belägna vid hav och kust
Sjörapport
 • Textprognos för öppet hav med information om vind, väder och sikt
Algsituationen
 • Kartor, satellitbilder och text som beskriver var det finns ytansamling av alger i havet runt Sverige
Is till havs
 • SMHIs isexperter beskriver isförhållanden i text av via karta
Vattenstånd och Vågor
 • Detaljerad information om Vattenstånd och våghöjder baserad på de mätstationer som finns runt Sveriges kust
 • Både observerade värden och prognos för alla stationer
Ersättaren är inte bra! När kan ni förbättra?
I nuläget så ser det ut som vi har resurser att göra en del förbättringar under sommaren/hösten 2020. Detta kommer främst handla om tillgänglighetsanpassningar. Det är svårt att förutse hur mycket resurser det kommer finnas på SMHI framöver och därmed finns det risk att förbättringsarbetet kan dra ut på tiden.

Med vänliga hälsningar,
SMHI Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.