Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan ni anse att ni är oberoende då ni inte utsätter CO2-hotet för vetenskaplig prövning?

Våglängden 15 µm påverkas enbart av koldioxid som växthusgas, därför borde det vara enkelt att mäta utstrålad energi i den våglängden och jämföra med underliggande halt CO2.

Men sorry det har ju gjorts i 50 år och resultatet är att ingen lyckats detektera ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt koldioxid.

Vi lever i en istid som ni väl vet, förra mellanistiden var 2,5 C varmare globalt och 8 C varmare under 6000 år på Grönland.

Varför gör inte den insikten att SMHI tar bort allt vad negativa tipping points heter?

NASA har visat att de senaste 20 åren har mänsklig aktivitet förvandlat lika stor ökenyta som Amazonas till skogar och odlingar.

Om ni vore vetenskapligt objektiva skulle ni förmedla att den globala medeltemperaturen annars vore lägre.

Har ni räknat på om jag har rätt då jag hävdar att Sahara strålar ut 16% mer energi än om regionen vore täkt av tät skog?

I början av denna mellanistid var det norra halvklotet närmast solen på dess sommartid vilket ger 7% högre instrålad effekt under sommaren, vilket i sin tur gjorde haven isfria vilket i sin tur minskade jordens albedo och ökade nederbörden över Sahara med resultat att den tidens globala medeltemperatur var 2 C över dagens med enbart positiva effekter för livet. 6C högre årsmedeltemperatur på Svalbard och ett medelhavsklimat över stora delar av den Skandinaviska halvön.

Det södra halvklotet har mer hav som hindrar havsis och jämnar ut temperaturer.

Men givetvis finns andra effekter som styr jordens klimat solen är en jag har andra som:

För 270 miljoner år sedan satt alla kontinenter senast samman, sedan dess har de rört sig mot norr utom Antarktis.

För ca 40 miljoner år sedan ökade temperaturskillnader med resultat att den globala medeltemperaturen sjönk.

Jag påstår att det beror på att temperaturutjämnande havsströmmar över det norra halvklotet hindras allt mer.

Så kom igen visa att ni inte är rädda om era jobb men om er integritet.

Lycka till !


Gunnar Littmarck Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Gunnar,
  Tack för din synpunkt. Det blir omöjligt för mig att besvara dina påstående utförligt, eftersom ingen referens medföljer - därmed kan inte jag utöva källkritik på informationer du anger.
  Jag uppfattar att du har starka synpunkter på klimatologi och SMHI:s roll. Utifrån min expertis som klimatolog, i linje med alla IPCC rapporter, konstaterar jag att du allmänt ifrågasätter fundamentala begrepp om den pågående globala klimatförändring och dess kommande utveckling.
  Med vänliga hälsningar, Christophe
  Erik Klimatologi
 • Du skriver att ingen referens medföljer och att du inte kan utöva källkritik samt att inlägget ifrågasätter fundamentala begrepp. Det är förstås sant och denna fråga /svar funktion på SMHI´s websida kan ju inte svälla ut till hela avhandlingar vilket skulle behövas för att bemöta frågeställningar liknande det i det aktuella inlägget, om nu referenser medföljer. Däremot skulle ett annat forum behövas. Historiska mätdatas tillförlitlighet är A och O för fastställande av olika parametrars roller i det klimatiska samspelet. Jag har läst skrifter av kunniga och seriösa klimatologer som med olika data har resulterat i olika slutsatser dragna av bl.a. väldigt skiftande framtagna diagram, t.ex. Gösta Pettersson vilken jag uppfattar som en mycket kunnig och seriös person och har i boken Falskt Alarm kommit fram till en helt annan slutsats än IPCC. Detta har ju inget med politik att göra men talespersoner för vissa åsikter har insett att de kan dra politiska poäng av resultaten. Trots att jag försökt att sätta mig in i metoderna för insamling och bearbetning av data har jag inte blivit övertygad om någonting. IPCC´s språk är också svårt för en lekman, men det är ju vi som slutligen bestämmer, via valsedeln. SMHI är ett statligt verk och borde verka för att forum skapas för dialog mellan vetenskapsmän/kvinnor med olika åsikter, varför inte med utfrågningar på TV? Genom att hålla politiker borta och att ha programledare kunde man minska risken för retoriska låsningar. Som det är nu försvåras förståelsen hos allmänheten av att de olika sidorna pratar var för sig. Eller kanhända att SMHI anser att de som inte helt stöder IPCC´s linje inte är värda att diskutera med, eller att man helt enkelt är rädda för att inte klara argumentationen.
  Gent Gustafsson
 • Hej Gent.
  SMHI stödjer sig på IPCCs slutsatser just för att det är en oberoende och transparent process. I processen prövas publicerad kunskap och det aktuella kunskapsläget sammanställs. Så det är den bästa överblicken vi har internationellt.
  Du kan läsa mer här  https://www.ipcc.ch/about/  där det står:
  An open and transparent review by experts and governments around the world is an essential part of the IPCC process, to ensure an objective and complete assessment and to reflect a diverse range of views and expertise. Through its assessments, the IPCC identifies the strength of scientific agreement in different areas and indicates where further research is needed. The IPCC does not conduct its own research.
  Erik Klimatologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.