Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hög- och lågvatten, vart tar vattnet vägen?

Låg- och högvatten. Generellt ger ju högtryck lågvatten och lågtryck högvatten. SMHI rapporterar ofta om vattenstånd under medel vid högtryck i Östersjöregionen. Ibland är det kombinerat med ett vattenstånd över normalt i en annan del i Östersjön. Någon gång verkar vattennivåerna vara under normala i hela regionen.
Var tar vattnet vägen om det är under normalt i hela Östersjön? Vattnet kan väl inte tryckas ihop? Vattnet hinner väl heller inte rinna ut i Öresund?

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det stämmer att vattennivån ibland är under det normala för nästan hela Östersjön, så är fallet just nu (2016-10-12). Detta beror på att vi har ett ihärdigt högtryck över Östersjötrakten tillsammans med ost-nordostliga vindar som trycker ner vattnet mot de sydligare delarna av Östersjön. Vattnet transporteras sedan ut i Kattegatt via Öresund men framför allt via Bälten som faktiskt står för 70-90% av detta flöde.

  Den senaste tidens utflöde demonstreras tydligt av det diagram som kan ses här: http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html . För år 2016 och kvartal 4 ser man att det är så mycket som ~40km3 vatten som har strömmat ut sedan början av oktober, därav Östersjöns, generellt sett, låga vattenstånd.

 • Stort tack för svaret Ellen!
  :-)

 • Hej
  Eftersom jag har sommarstuga precis vid Östersjöns strand med en båt förtöjd på grunt vatten har jag extra koll på extremvattenstånden. Er havsvattenprognos visar ju bara ett par dagar framåt men er vanliga väderprognos ger 10 dagars prognos. Skulle det inte gå att få en havsvattennivåprognos på 10 dagar också? Ni har ju de viktigaste ingående komponenterna i andra prognoser: tryck, vind och måne. Och dessutom är er havsvattenprognos väldigt tillförlitlig så lite större felmarginal borde man ju kunna acceptera.

  Fö så tycker jag att mtp den förväntade ökningen av havsnivåerna som följd av klimatpåverkan så borde ju en långtidsprognos på havsvattennivå vara av stort samhällsintresse för att kunna vidtaga förebyggande åtgärder för att minimera skador. På 2 dagars varsel som prognosen ger idag så hinner man inte göra så mycket.

 • Hej Peter!

  Östersjöns strand är ganska lång, det skulle vara kul om vi fick veta var stugan ligger :)
  Det stämmer att väderprognosen visar utvecklingen de kommande 10 dygnen men de vattenståndsprognoser som visas i Ocean web genom att klicka på en station under Vädret -> Havsvattenstånd, dvs http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsvatt... bara ger en tvådygnsprognos.

  Vi har tyvärr inte tiodygnsprognoser tillgängliga för havsvattenstånd. Det finns planer på att femdygnsprognoser ska komma på smhi.se i en nyutvecklad presentation.

  Vi skulle kunna skicka en preliminär karta för fem dygn framöver, men inga större förändringar är på gång den närmaste 5-dygnsperioden för haven runt Sverige.

  Vad gäller framtida havsvattenstånd har vi en rapport på vår hemsida som tar upp just detta. Den heter Framtidens havsnivåer i ett hundraårsperspektiv (från 2012) som finns att hämta här http://www.smhi.se/publikationer/framtidens-hav...

  Vi har professionella tjänster för de som jobbar med samhällsplanering och byggnation nära vattnet: http://www.smhi.se/professionella-tjanster/prof...

 • Hej Ellen. Tack för bra och snabbt svar. Superservice!
  Stugan ligger i Oskarshamn så landhöjningen är ju inte så mkt att hoppas på där. Men det är både lågt och högt vatten jag skulle vilja veta i god förväg eftersom jag bor en bit ifrån och varken vill ha båten skavandes på botten eller få in havet på bryggor och altaner eller i stugan.
  Om det är en femdagarsprognos på gång är det ju väldigt bra.
  Som gammalt väderbiträde och statistikintresserad blev jag dock lite nyfiken. Är det så mkt svårare att bygga en 7 eller 10-dagarsmodell när man ändå modellerar? Att den blir osäkrare förstår jag men är det modellen som skapar osäkerheten eller ingående värden?

 • Förresten intressant att läsa er sammanställning ang framtida havsnivåer. Den gav ju ett bättre perspektiv än nyheternas löpsedelsrubriker som pratar om 2 m på hundra år. Skönt med mer systematisk sammanställning av faktaläget!

 • Hej!

  Jag har hört runt lite och fick det här svaret av vår systemförvaltare för oceanografiska modeller:

  Rent tekniskt är det inte så mycket svårare att köra en längre prognosmodell, dock blir det svårare om man vill ha bra prognoser 😀

  Jag skulle säga att den största osäkerheten i våra oceanografiska modeller är just indata från de meteorologiska modellerna. Det finns dock en del andra faktorer som spelar in. Vi utgår från utgångsläget ”just nu” med de relativt få observationer vi har och ju längre bort vi kommer desto större blir osäkerheten. Sen kan man också säga att ju fler operationer/beräkningar vi gör (fler tidssteg framåt) desto större kommer den ackumuleradeavvikelsen bli.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.