Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Grid storlek - Vad är storleken på de områden som SMHI gör prognoser för?

SMHIs nuvarande modell har en upplösning på 2,5 km, vilket betyder att prognoserna räknas på ett område om 2.5 x 2.5 km.

På vår hemsida kan du läsa mer om de numeriska prognosmodellerna.

SMHI Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.