Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför har kurvan för årets kallaste dag två minima?

Hej,
kurvan för årets kallaste dag har två minima med några veckors mellanrum, vilket jag tycker är ganska förbryllande. Finns det någon enkel förklaring till detta, t.ex. vissa vädermönster som återkommer och som leder till ett relativt tidigt respektive sent minimum?
Med vänliga hälsningar,
Andreas

Kommentarer

 • Hej!

  Det är en extremt bra fråga. Jag har också noterat detta dubbla statistiska temperaturminimum när man har långa serier, inte bara för Stockholmsområdet utan även för andra platser. Inte så enkelt att förklara. Men jag ska kolla saken vidare, bra att du tog upp ämnet! Återkommer.
 • Hej,

  Frågan kom upp för några månader sedan och vi diskuterade då detta intressanta fenomen några kollegor emellan och har inget tvärsäkert svar, men en hypotes.

  Lufttemperaturen som vi mäter på en plats bestäms av ett antal processer. In- och utstrålning av sol- och värmestrålning. Värme som tas eller tillförs vid avdunstning eller kondensation. Dit- eller från-transport av kalla/varma luftmassor. En del av dessa processer påverkas kraftigt av den lokala omgivningen (tex närhet till en sjö, lokal topografi en sänka eller en höjd) och andra av den mer storskaliga placeringen av mätplatsen (kontinetalt eller maritimt klimat). 

  Även de aktuella meteorologiska förhållandena påverkar; en blåsig månad tenderar att släta ut temperaturen under dygnet medan mer lugna förhållanden ger större variationer. Molnigheten påverkar strålningen kraftigt vilket även detta direkt påverkar dygnsvariationen. Snötäcke eller inte påverkar strålningen som i sin tur påverkar temperaturen.

  Om vi bland dessa mångfacetterade potentiella faktorer försöker utröna vad som kan ge ett dubbelt minimum i temperaturen för Stockholm utkristalliserar sig några tänkbara kandidater. 

  Om vi allmänt tittar på när minimum i vintertemperaturen inträffar vid svenska stationer så brukar de lägsta månadsmedeltemperaturerna vid våra norrländska stationer infalla i januari medan det i Götaland i genomsnitt sker lite senare. Detta kan beror på att stationerna i norr har ett mer kontinentalt klimat än de i söder som är mer maritimt präglade. Inverkan från havet ger en långsammare omställning, en tröghet, i klimatsystemet. Det kontinentala klimatet är mer drivet av strålningen som ju har sina extremer vid solstånden. Men generellt finns en tröghet i klimatsystemet som ger en förskjutning av temperaturminimumet från vintersolståndet.

  Sverige ligger delvis skyddat av den Skandinaviska fjällkedjan och beroende av den mer storskaliga strömningen av atmosfären under vintern kan vissa vintrar bli mer kontinentalt präglade medan andra blir mer maritimt influerade. Den förra skulle ge minimitemperaturvärden förskjutna åt januari medan det maritima inflytandet ger en dragning åt februari. 

  För att det ska bli två tydliga minima bör kontinentala respektive maritima vintrar uppträda med ungefär samma antal sett över lång tid.
   
  Med vänlig hälsning,
  WeineJosefsson
  Meteorolog-  klimatolog
 • Hej, varför är det inte kallast runt julen när det är som mörkast och varmast kring midsommar när solen står högst? Tycker det känns som det är en förskjutning av bägge delar.
  Mattias
 • Hej!

  Atmosfären har en tröghet. Det tar viss tid att värma upp både land och hav, och därför inträffar temperaturmaximum kring månadsskiftet juli-augusti, inte kring sommarsolståndet. Av analog anledning inträffar temperaturminimum i januari-februari, inte kring vintersolståndet.
  Hans

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.