Blockeringar

Hej
Varför har vi dessa återkommande högtrycksblockeringar? Gång på gång på gång biter sig högtryck fast över norra Europa och Skandinavien samtidigt som medelhavet drabbas av stora mängder regn.  Tankarna går till Kalifornien som drabbats av samma fenomen sen flera år tillbaka, är det på väg att hända här? 
Jag har senaste dryga 2 åren i olika sammanhang ställt frågan varför dessa blockeringar blir allt vanligare men får inga vettiga svar, eller i avsaknad av det, teorier.  
Det finns indikationer från olika väderinstitut att det väderläge vi har idag kan fortgå även under sommaren. Det kan mycket väl innebära utmaningar som vårt moderna samhälle inte tidigare ställts inför. Ingenstans har SMHI skrivit eller uttalat sig om förändringarna vi sett sista åren i klimatet, bortsett från ganska meningslösa kuriosainlägg. Era klimatmodeller fångar inte upp detta heller, modeller som tvärtom spår mer nederbörd. 
Era utländska kollegor diskuterar det vi ser i europeiska klimatmönstret ganska öppet, varför tar inte ni ett större ansvar? 

PS. Lägg gärna upp detta på er frågesida, nog många med mig som skulle vilja ha kommentar på detta. 

Andreas

Kommentarer

 • Hej Anders

  Jag har bollat detta med mina kollegor på forskningsavdelningen och fått denna återkoppling.

  Några uttalanden från IPCC:

  · AR4 (as cited in AR5): weather types were not assessed as such, but an increase in blocking frequency in the Western Pacific and a decrease in North Atlantic were noted.
  · AR5: Methodological differences between studies mean there is low confidence in characterizing the global nature of any change in blocking.
  · SR1.5: Hittar inget om blockeringar i rapporten…

  … och lite annat:
  ·       En nyare studie av Tim Wollings et al från 2018 som går igenom blockeringar pekar på att det finns en viss trend till regional ökning i vintertida (DJF) blockings över Nordatlanten ungefär vid Brittiska öarna men inget liknande för vår del av NH under sommaren (JJA). De tittar på tre återanalyser och tidsserier 1958-2012. https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-018-0108-z. Vidare skriver de att trenderna är mer eller mindre signifikanta beroende på val av index för att beräkna blockeringar och att andra studier har pekat på att tidsserierna troligen är för korta då den naturliga variabiliteten är stor. Slutsats: ”We conclude, therefore, that clear long-term changes in blocking frequency have not emerged from the internal variability in recent observations.”. De konstaterar också att CMIP5-modellerna underskattar frekvensen av blockeringar över Europa (främst på vintern men även på sommaren).
  · I samma artikel av Wollings et al går att läsa att många klimatprojektioner pekar på generellt minskad frekvens av blockeringar i ett varmare klimat (baserat på CMIP3- och CMIP5-modeller). Men bilden är komplex och det är stora både regionala och säsongsmässiga skillnader. T ex under sommaren då aktiviteten kan tänkas förskjutas norröver med fler blockeringar över nordkalotten men färre över kontinentala Europa. För vintern verkar finnas en tendens att blockeringarna i vår del av världen förskjuts österut (från Atlanten in över kontinenten).
  · I ett par studier (av bl a Francis et al., Liu et al.) pekar man på att ändringar i Arktis (minskad havsis) skulle kunna påverka situationen så att vi går in i en fas med en ”wavier jet stream” och i samband med det fler blockeringar eller blockeringsliknande situationer. Det här är alltså en föreslagen mekanism men jag skulle inte vilja säga att det finns någon konsensus kring den i nuläget…

  Som en sammanfattning kan vi säga att studierna som gjorts inte är samstämmiga, att det varierar regionalt o beroende på vilken tidsperiod man studerar samt att definitionen
  av blockering spelar roll, och att SMHI därför inte tar upp det mer i vår kommunikation. Jag håller med om att det är ett intressant och relevant ämne, så när tydligare och mer samstämmiga slutsatser finns kommer vi lyfta dem.
  Erik Klimatologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.