Samtal till kundcenter spelas in

Från och med 1 februari så spelas inkommande samtal till kundcenter in för att vi ska lära oss mer om vilka ärenden du som hyresgäst har. Samtalen kommer inte att kunna spåras till enskilda individer utan de kommer att analyseras digitalt utifrån de frågor som samtalet innehåller.

Genom att använda digitala verktyg för analys av inkommande samtal kan vi utveckla vår service till dig som hyresgäst ännu mer. På det här sättet kommer vi att lära oss mer om vilka frågor som är mest frekventa från de som ringer till oss så att vi kan förbättra vår kommunikation och information.

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Lina Eklund Svensson chef för marknad och utveckling, lina.eklund.svensson@skovdebostader.se
Skövdebostäder
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.