Förändringar i reglerna för studentuthyrning

Med start i mitten av januari 2024 ändras reglerna för uthyrning av studentbostad.
Ändringarna gäller
  • Åldersgränsen för att ställa sig i kö sänks från 18 till 15 år.
  • Vi inför ett studiekrav på minst 15 högskolepoäng per termin.
  • Varje termin kommer kontroller att genomföras för att säkerställa att de som bor i våra studentbostäder uppfyller kraven.
Läs mer om förändringen: https://www.skovdebostader.se/reglerna-for-att-hyra-en-studentlagenhet-andras/
Läs reglerna för studentuthyrning: https://c1.webien.cloud/skovdebostader.se/app/uploads/2024/01/skovdebostaders-regler-kring-studentuthyrning.pdf
Skövdebostäder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

OBS! Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.