Varför är källsortering viktigt? ▶️

Just nu pågår en informationskampanj där såväl hyresgäster som övriga kommuninvånare uppmuntras till att återvinna. Många vet inte att källsorterade förpackningar gör stor nytta – till exempel sparar en enda återvunnen aluminiumburk energi som räcker till motsvarande ett dygn vid datorn.

https://www.youtube.com/watch?v=g9WIvbGzafQ


https://www.youtube.com/watch?v=wl97TOKL5Uc


https://www.youtube.com/watch?v=DaZT7rlMfvk
Skövdebostäder
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.