Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Sent inlämnat arbete

Hur ska ett sent inlämnat arbete hanteras i gymnasieskolan?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • När läraren bedömer ett sent inlämnat arbete ska detta ske utifrån samma principer som när ett arbete som lämnas in i tid bedöms. Läraren gör en bedömning av vilka kunskaper eleven uppvisar och ställer dessa i relation till relevanta delar av kunskapskraven. Det går dock inte att utesluta att kvaliteten på det inlämnade arbetet har blivit bättre på grund av att eleven har haft längre tid på sig att arbeta med sin uppgift. Om detta ska påverka värderingen av arbetet eller inte behöver läraren ta ställning till i sin bedömning.

  Läraren måste kunna planera sitt arbete och få tid att bedöma elevernas arbeten innan ämnet eller kursen ska betygsättas. Det kan innebära att även om läraren får tillgång till ett material är det inte självklart att materialet är möjligt att beakta vid betygssättning, eftersom läraren även måste ha tid att bedöma materialet och väga ihop detta med övrigt betygsunderlag.

  Hannes Undervisningsråd
 • Hej!
  Jag är mycket intresserad av frågan men förstår inte riktigt svaret om jag ska vara helt ärlig. Vad betyder sista delen av första stycket "om detta ska påverka värderingen av arbetet eller inte behöver läraren ta ställning till i sin bedömning"?

  Är det inte detta som är själva frågan, får läraren låta tidsaspekten ha betydelse eller inte? Förutom då naturligtvis det givna att jag inte hinner bedöma det som lämnas in precis före betygssättning. Tacksam för ett förtydligande.

  Thomas
  gymnasielärare

  thomas j
 • Läraren har möjlighet att göra en bedömning av om tidsaspekten kan påverka kvaliteten på arbetet. Om läraren bedömer att tidsaspekten påverkar arbetets kvalitet så kan läraren låta det påverka värderingen. Resonemanget förs utifrån skrivningar avsnitt 2.5 första och tredje punkten i Läroplanen för gymnasieskolan 2011.

  Ta del av läroplanen i sin helhet här.

  Hannes Undervisningsråd
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.