Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överklaga betyg

Kan man överklaga ett betyg?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Nej, det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I skollagen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ändringen måste dock kunna ske snabbt och enkelt och får inte innebära att betyget sänks. Lärarens ändring av det satta betyget kan till exempel bero på att ett bedömningsunderlag förbisetts, förväxling av elever eller att frånvaro vägts in på ett sätt som strider mot grunderna för bedömning av elevernas kunskaper. Däremot innebär detta inte att en elev som anser sig felaktigt bedömd får ytterligare möjlig-heter att visa upp sina kunskaper. Det kan bara ske enligt bestämmelserna om prövning.

    Hannes Undervisningsråd
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.