Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överklaga betyg

Kan man överklaga ett betyg?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Nej, det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I skollagen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ändringen måste dock kunna ske snabbt och enkelt och får inte innebära att betyget sänks. Lärarens ändring av det satta betyget kan till exempel bero på att ett bedömningsunderlag förbisetts, förväxling av elever eller att frånvaro vägts in på ett sätt som strider mot grunderna för bedömning av elevernas kunskaper. Däremot innebär detta inte att en elev som anser sig felaktigt bedömd får ytterligare möjlig-heter att visa upp sina kunskaper. Det kan bara ske enligt bestämmelserna om prövning.

  Hannes Undervisningsråd
 • Jag överklagade ett betyg och sa lärare att jag vill inte avsluta kursen. Jag vill förtsätta med kursen och ja vill ha ett högre betyg. Men hon sätte mig betyg, hon sa att jag måste avsluta. Är det möjlighet??? Har jag rätt att bestämma när ska jag sluta. Min kurs sluter i oktober men hon bestämte att jag slutar i maj.

  Sebila
 • Betyg ska sättas i anslutning till att en kurs avslutas.
  Det är skolan som anordnar kursen som avgör hur lång en kurs ska vara och när den ska avslutas. Det finns ingen rättighet som elev att kräva att en kurs ska förlängas för att kunna nå ett högre betyg. Du som elev kan däremot göra en prövning i kursen om du vill ha ett högre betyg.

  Sandra Undervisningsråd
 • Jag visste inte betyg förre betygsamtal. När jag såg mitt prov sätte lärare mig betyg samma dag. Varför kan jag inte veta betyg tidigare. Jag skulle kräva ömprovning.

  Sebila
 • Det är inte möjligt att begära omprövning av betyg. Du som elev kan begära att din lärare ska upplysa om på vilka grunder ett betyg är satt. Om man till exempel vill ha ett högre betyg på kursen kan göra en prövning.

  Sandra Undervisningsråd
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.