Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en legitimerad lärare vara medbedömare i ett ämne där läraren saknar behörighet?

Om en lärare är legitimerad men ej behörig i ett ämne får han då delta som medbedömare för en ej leg. lärare i en kurs där han ej undervisat?

Om en lärare får sätta betyg i yrkesämne (tillsvidareanställd men ej legitimerad) får han då medbedömma ej leg. underv. lärare i kurs han ej undervisat

Kommentarer

 • En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare och båda lärarna ska signera i betygskatalogen. Det räcker alltså med att läraren är legitimerad, samtidigt som det kan underlätta om den legitimerade läraren även är ämnesbehörig eftersom om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev, har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om lärarna inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget.

  Det finns några undantag på kravet om lärarlegitimation för betygssättning. En lärare som saknar legitimation får anställas för undervisning i mer än ett år eller utan tidsbegränsning om undervisningen gäller:

  1. modersmål,
  2. yrkesämnen, eller
  3. individuella kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning.

  För att läraren ska kunna få anställning utan tidsbegräsning krävs det att

  • det saknas sökande som har legitimation,
  • den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller kursen, och
  • det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att undervisa.

  Om den lärare som undervisar i något av dessa ämnen eller kurser är tillsvidareanställd får han eller hon även självständigt sätta betyg, trots att legitimation saknas.

  Du kan läsa mer om lärarlegitimation och betygssättning här.

  Pernilla Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy