Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Terminsbetyg när det saknas nationellt fastställda kunskapskrav

Hur bedöms elevens kunskaper de terminer då det saknas nationellt fastställda kunskapskrav?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Eftersom kunskapskraven anger vilka kunskaper som krävs för olika betyg i slutet av årskurs årskurs 6 och 9 behöver man som lärare göra en bedömning av vilken kunskapsnivå som är rimligt att begära av eleven i de tidigare årskurserna för ett visst betyg i förhållande till kraven för årskurs 6 eller 9. Hela betygsskalan ska användas vid varje betygstillfälle och högsta betyg ska vara möjligt att få redan vid det första terminsbetyget. Jämförelser mellan kunskapskraven i årskurs 6 och årskurs 9 kan vara ett stöd i bedömning i årskurs 7 och 8. Motsvarande gäller för årskurs 7 och 10 i specialskolan.

  Läs mer om terminsbetyg här.

  Se gärna vår film:

  Terminsbetyg hur funkar det

  Hannes Undervisningsråd
 • Jag undrar hur det är med terminsbetyget i åk 6 nu på HT. Om man inte undervisat i kemi under HT men har undervisat i det i åk 4 och 5. Ska man då sätta betyg på HT i åk 6 med de underlag man har från åk 4 och 5. Eleverna kommer att få undervisning i kemi under VT. Jag har förstått det så att man ska sätta betyg med hjälp av all tidigare dokumentation man har och låta det eleven gjort i åk 6 väga tyngst. Är det rätt tolkat? För mig känns det riktigt att sätta betyg i kemi och sedan har eleven möjlighet att påverka detta när den får undervisning i ämnet under vårterminen. En annan fråga Vad betyder det att det är terminsbetyg egentligen? Är det terminsbetyg både på HT och VT?

  Thomas
 • Terminsbetyg sätts endast i de ämnen som eleven fått undervisning i under den aktuella terminen och undervisning behöver inte ges i varje ämne, varje termin.

  I de fall undervisning har bedrivits under höstterminen i årskurs 6 ska all information om elevens kunskaper tas i beaktande. Det gäller även sådana kunskaper som eleven har inhämtat under tidigare årskurser. Läraren bedömer det som eleven har uppvisat till och med betygstillfället. Underlag från tidigare terminer kan vara relevanta, men ett nyare underlag på samma delar av kunskapskraven väger rimligen tyngre än ett underlag som är äldre, eftersom elevens förmågor förutsätts utvecklas över tid genom den undervisning som bedrivits.

  För att det ska vara möjligt för läraren att bedöma sådant som eleven har gjort tidigare måste elevens kunskaper dokumenteras. När läraren sätter betyg går han eller hon tillbaka och tittar på enskilda bedömningsunderlag, till exempel uppgifter, filmer eller prov och använder sina lärarnoteringar. Läraren använder all tillgänglig information som han eller hon har om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven för det aktuella ämnet.

  Terminsbetyg sätter lärare i slutet av varje termin från höstterminen i årskurs 6 upp till höstterminen i årskurs 9. Eftersom det saknas nationellt fastställda kunskapskrav för höstterminen i årskurs 6 så görs bedömningen i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället, i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6. För vårterminen årskurs 6 finns det alltså nationellt fastställda kunskapskrav. När betyg sätts i slutet av årskurs 6 ska en elev, för att få till exempel betyget E, ha visat att hon eller han kan allt det som står i hela kunskapskravet för E.

  Läs mer om det i den här tråden och på Skolverkets webbplats.

  [Redigerad 161212.]

  Hannes Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.