Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

F utan betygsvarning

Fråga: Kan lärare i grundskolan sätta betyget F utan att i förväg ha informerat vårdnadshavare om att det föreligger risk för att eleven kommer att få betyget F?

stefan carlsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • F-varning är inget begrepp som används i de lagar och regler som finns om skolan. Däremot står det i läroplanen att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elev och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Det är förstås extra viktigt om en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för att få ett godkänt betyg.

    Den här informationen kan skolan ge både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen. Dels får elev och vårdnadshavare information vid utvecklingssamtal, dels ska läraren informera eleverna om grunderna för betygssättningen.

    Om en elev riskerar att få ett underkänt betyg ska eleven skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar. Det kan även vara så att eleven är i behov av särskilt stöd och då behöver läraren anmäla detta till rektorn.

    F-varning är som sagt inget som beskrivs i skollagen eller i andra skolförfattningar, men utgångspunkten är att skolan behöver kommunicera med elev och vårdnadshavare om en elev riskerar att inte ges minst betyget E. Men, det står heller ingenting i skolans lagar och regler om att lärare inte kan sätta ett F i betyg utan att först ha informerat om det.

    Pernilla Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy