Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

F utan betygsvarning

Fråga: Kan lärare i grundskolan sätta betyget F utan att i förväg ha informerat vårdnadshavare om att det föreligger risk för att eleven kommer att få betyget F?

stefan carlsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • F-varning är inget begrepp som används i de lagar och regler som finns om skolan. Däremot står det i läroplanen att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elev och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Det är förstås extra viktigt om en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för att få ett godkänt betyg.

  Den här informationen kan skolan ge både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen. Dels får elev och vårdnadshavare information vid utvecklingssamtal, dels ska läraren informera eleverna om grunderna för betygssättningen.

  Om en elev riskerar att få ett underkänt betyg ska eleven skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar. Det kan även vara så att eleven är i behov av särskilt stöd och då behöver läraren anmäla detta till rektorn.

  F-varning är som sagt inget som beskrivs i skollagen eller i andra skolförfattningar, men utgångspunkten är att skolan behöver kommunicera med elev och vårdnadshavare om en elev riskerar att inte ges minst betyget E. Men, det står heller ingenting i skolans lagar och regler om att lärare inte kan sätta ett F i betyg utan att först ha informerat om det.

  Pernilla Undervisningsråd
 • Kan en elev få F eller streck om den inte uppnått terminens krav på de olika kunskapskraven även om de funnits i elevens undervisning tidigare terminer?
  Dvs kan en elev som fått t ex E i åk7 där alla kunskapskraven i ett ämne behandlats och uppnåtts får streck/F i åk8 om eleven t ex uteblir från undervisning eller underpresterar/inte arbetar/visar kunskaperna/förmågorna för ett godkänt betyg?
  Pernilla Poblenz
 • Hej!

  Om eleven i detta läge får F eller streck beror på om den undervisande läraren bedömer om den kan använda sig av detta äldre underlag från årskurs 7.

  När terminsbetyg ska sättas ska all information om elevens kunskaper tas i beaktande. Det gäller även sådana kunskaper som eleven har inhämtat under tidigare årskurser. Läraren bedömer det som eleven har uppvisat till och med betygstillfället. Underlag från tidigare terminer kan vara relevanta, men ett nyare underlag på samma delar av kunskapskraven väger rimligen tyngre än ett underlag som är äldre, eftersom elevens förmågor förutsätts utvecklas över tid genom den undervisning som bedrivits.

  För att det ska vara möjligt för läraren att bedöma sådant som eleven har gjort tidigare måste elevens kunskaper dokumenteras. När läraren sätter betyg går han eller hon tillbaka och tittar på enskilda bedömningsunderlag, till exempel uppgifter, filmer eller prov och använder sina lärarnoteringar. Läraren använder all tillgänglig information som han eller hon har om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven för det aktuella ämnet eller kursen.

  Vänligen Elin, undervisningsråd

  Elin Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.