Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

F utan betygsvarning

Fråga: Kan lärare i grundskolan sätta betyget F utan att i förväg ha informerat vårdnadshavare om att det föreligger risk för att eleven kommer att få betyget F?

stefan carlsson Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • F-varning är inget begrepp som används i de lagar och regler som finns om skolan. Däremot står det i läroplanen att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elev och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Det är förstås extra viktigt om en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för att få ett godkänt betyg.

  Den här informationen kan skolan ge både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen. Dels får elev och vårdnadshavare information vid utvecklingssamtal, dels ska läraren informera eleverna om grunderna för betygssättningen.

  Om en elev riskerar att få ett underkänt betyg ska eleven skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar. Det kan även vara så att eleven är i behov av särskilt stöd och då behöver läraren anmäla detta till rektorn.

  F-varning är som sagt inget som beskrivs i skollagen eller i andra skolförfattningar, men utgångspunkten är att skolan behöver kommunicera med elev och vårdnadshavare om en elev riskerar att inte ges minst betyget E. Men, det står heller ingenting i skolans lagar och regler om att lärare inte kan sätta ett F i betyg utan att först ha informerat om det.

  Pernilla Undervisningsråd
 • Tack för viktigt klarläggande. Både för elever, vårdnadshavare och lärare.

  stefan carlsson
 • Hej! En följdfråga. Har rektor vid en grundskola befogenhet att själv införa den regeln att en lärare inte får sätta underkänt om läraren inte betygsvarnat innan? (T.ex. om en elev i senaredelen av en termin struntat i inlämningsuppgifter eller prov.)

  Jan Andersson
 • Nej, det kan rektorn inte göra.

  Det är den eller de lärare som har bedrivit undervisningen som sätter betyg. Läs mer om vad som gäller för legitimation här. Rektorn ansvarar för att betyg sätts i enlighet med skolans författningar. F-varning är dock inte, vilket min kollega nämner ovan, ett begrepp i skolans författningar. Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Läs mer om stöd här.

  Hannes Undervisningsråd
 • Tack för ett snabbt och klargörande svar!

  Jan Andersson
 • Hej! Här kommer ytterligare en följdfråga!
  Om en elev får F varningar år efter år. Är det då inte så att F varningen ska leda till pedagogisk utredning och åtgärdsprogram?

  Anki Krigholm
 • Att en elev får återkommande betygsvarning betyder rimligen att de extra anpassningarna inte räcker till. I det läget gör man en utredning av elevens stödbehov. Utredningen får visa om ett åtgärdsprogram behöver sättas upp.Tänk på att elevhälsan också ska kopplas in om det inte är uppenbart obehövligt.

  Henrik Undervisningsråd
 • Å toppen - tack! Det behövde jag veta för min sons räkning. Tack!

  Jessica

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy