Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

F eller streck

Hur stor frånvaro kan man ha och ändå få betyg?

Skolverkets upplysningstjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Skolverket får ofta frågan hur man ska dra gränsen mellan F och streck. Betyget F sätter läraren när hon eller han bedömer att eleven inte har visat på kunskaper på en godkänd nivå, det vill säga när läraren vet att eleven inte kan allt det som står i kunskapskravet för E eller högre. Eleven har i detta fall deltagit i undervisningen på ett sådant sätt att läraren har kunnat göra en kontinuerlig bedömning av elevens kunskapsutveckling. Strecket används om det inte finns underlag att bedöma elevens kunskaper på grund av elevens frånvaro. Exakt var gränsen går i varje enskilt fall kan enbart läraren bedöma. Finns det underlag för att bedöma elevens kunskaper så ska betyg sättas.

    Det handlar alltså om när läraren vet något om vad eleven kan eller inte kan i förhållande till kunskapskraven. Det kan läraren fortfarande veta även om eleven kanske inte lämnat in någon uppgift eller missat provtillfällen, utifrån dokumentation om vad eleven visat i övrigt, till exempel på lektionstid. Om läraren däremot inte vet något om vad eleven kan eller inte kan för att hon eller han inte har något underlag som visar på elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven, på grund av att eleven varit så mycket frånvarande att läraren helt saknar underlag att göra en bedömning – då sätter läraren streck.

    Hannes Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.