Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

E-prövning

Om man läser på komvux och inte lyckas få E på slutprovet. Har man rätt till att då göra en E-komplettering oavsett hur nära man var på att då E, eller är det läraren som bestämmer det

M Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • En prövning ska göras mot en hel kurs och ska prövas utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Vid en prövning ska alltså alla betygssteg vara aktuella, det vill säga eleven ska kunna få något av betygen A-F vid en prövning. Hur en prövning ska gå till är inte reglerat i detalj utan är någon som varje skola planerar lokalt.

  Statens skolinspektion har i sin tillsyn funnit att en skola som regelmässigt genomfört prövningar enbart på del eller delar av kurser, fortsättningsvis måste genomföra prövningar på hela kursen. En prövning är alltså inte en komplettering av en viss uppgift i en kurs, för att till exempel få betyget E.

  Allmänna råd om prövning

  Sandra Undervisningsråd
 • Hej!
  Min fråga gäller om skolan SKA sätta betyg efter en prövning där lärarna bedömer att prövningen inte är godkänd, alltså ett F? Och om betyget har någon betydelse för fortsatta prövningar i samma kurs eller i en annan kurs.

  marit
 • Om prövningen genomförs men eleven inte når kunskapskraven som minst ska uppnås så betygssätts prövningen med ett F. I de fall eleven inte genomför hela prövningen så betygsätts inte prövningen.
  Betyget F efter prövning påverkar inte möjligheten att göra nya prövningar.

  Henrik Undervisningsråd
 • Har en elev som fått F på en kurs och vidare på prövning rätt till att få pröva flera gånger på samma kurs?

  Har skolan någon rätt att ta ut betalning om elev prövar för 2:a, 3:e gången för att komma upp från ett F-betyg?

  Thomas
 • Avgift kan inte tas ut för en elev som fått F i den kurs prövningen avser. Se gärna:

  Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet

  Henrik Undervisningsråd
 • Gäller regeln om avgiftsfrihet även om man fått F:et i ungdomsgymnasiet och nu vill pröva hos vuxenutbildningen? Om ja, spelar det någon roll om F:et kommer från en annan kommun alt friskola?
  Jörgen

  Jörgen
 • För en elev inom vuxenutbildningen som vill pröva i en kurs där eleven fått F så gäller avgiftsfrihet oavsett om kursen lästes i gymnasieskolan eller inom ramen för vuxenutbildningen.

  Henrik Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy