Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Prövning för betyget E

Om man läser på komvux och inte lyckas få E på slutprovet. Har man rätt till att då göra en E-komplettering oavsett hur nära man var på att då E, eller är det läraren som bestämmer det

Kommentarer

 • En prövning ska göras mot en hel kurs och ska prövas utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Vid en prövning ska alltså alla betygssteg vara aktuella, det vill säga eleven ska kunna få något av betygen A-F vid en prövning. Hur en prövning ska gå till är inte reglerat i detalj utan är någon som varje skola planerar lokalt.

  Statens skolinspektion har i sin tillsyn funnit att en skola som regelmässigt genomfört prövningar enbart på del eller delar av kurser, fortsättningsvis måste genomföra prövningar på hela kursen. En prövning är alltså inte en komplettering av en viss uppgift i en kurs, för att till exempel få betyget E.

  Allmänna råd om prövning

  Sandra Undervisningsråd
 • Hej!
  Min fråga gäller om skolan SKA sätta betyg efter en prövning där lärarna bedömer att prövningen inte är godkänd, alltså ett F? Och om betyget har någon betydelse för fortsatta prövningar i samma kurs eller i en annan kurs.

  marit
 • Om prövningen genomförs men eleven inte når kunskapskraven som minst ska uppnås så betygssätts prövningen med ett F. I de fall eleven inte genomför hela prövningen så betygsätts inte prövningen.

  Betyget F efter prövning påverkar inte möjligheten att göra nya prövningar.

  Henrik Undervisningsråd
 • Hur lång tid ska förflyta innan elev åter har rätt att göra en prövning?
  Eva Dahl Sfi lärare
 • Hej Eva!

  Det finns ingen regel som säger hur lång tid det ska ta innan en elev får genomföra prövning. En prövning ska rimligen genomföras så fort skolan har organisatoriska möjligheten att genomföra en prövning.

  Vänligen Elin, undervisningsråd
  Elin Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.