Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är The Big Five betygskriterier?

Hej! Jag skulle vilja ha en uppräkning av vilka förmågor det är som bedöms. En av mina döttrars lärare på högstadiet hade gjort en pentagon, som var väldigt pedagogisk. Den visade fem förmågor i flera nivåer. Om jag kommer ihåg rätt handlade det bl a om inhämta information, diskutera, analysera. Men jag kommer inte ihåg dem alla. Tar gärna emot även utförlig förklaring om betygskriterierna; vad som krävs för att uppnå målen. Observera att jag är förälder (inte pedagog), så tydlighet är önskvärt.

Hälsningar
Kina

Kina Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi har inte någon sådan uppräkning som du söker utan det som du kan ta del av är kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Där framgår vad ämnet syftar till och i kunskapskraven framgår vilka krav som finns för respektive betygsnivå.

  Du hittar information om hur betygssystemet fungerar och länkar till kursplanerna för grundskolan här: http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/b...

  Läraren ska förklara grunderna för betygssättning i ämnet. Kontakta i första hand läraren för vidare information om bedömning och krav i ämnet.

  Erik
 • Tack för svar. Har redan sökt på sidan som länken hänvisar till, men blir inte klokare av det.
  Tog kontakt med läraren, som gav mig pentagonen via mail (bifogad). Tydligen kallas det för The big 5, de fem förmågor som skolbarnen ska betygsättas på.

  Här visar man kort, koncist och lättförståeligt vad The big 5 innebär och vad som bedöms av pedagogerna.

  Kanske vore det en idé att också Skolverket, på liknande sätt, klargör vad som står till grund för bedömning och betygsättning.

  Hälsningar
  Kina

  Bifogade filer:
  https://kundo.se/site_media/attachment/forum_10...
  https://kundo.se/site_media/attachment/forum_10...

  Kina Johansson
 • The Big Five är ett begrepp som inte finns i skolans nationella styrdokument. De generella verb som avses kan ses som mycket övergripande kompetenser som inte relaterar till ett specifikt ämne och dess innehåll. Så är inte kursplanerna uttrycka, utan de anger förmågor som eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla. Dessa förmågor är ämnesspecifika, d.v.s. kopplade till ämnet, och inte generella.

  I varje kursplan i grundskolan finns en syftestext där ämnets syfte är formulerat. I slutet av syftestexten finnas en punktlista med långsiktiga mål som är uttryckta i ämnesspecifika förmågor. Dessa ämnesspecifika förmågor ligger till grund för hur kunskapskraven är formulerade. Det innebär att grunden för det som elevernas kunskaper bedöms mot återfinns i de ämnesspecifika förmågorna. Bedömning och betygssättning, utifrån skolans styrdokument, har därmed ingen koppling till The Big Five.

  De ämnesspecifika förmågorna är samma för ett visst ämne i alla årskurser, till skillnad från kunskapskraven som är skrivna för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan. Tanken är att de ämnesspecifika förmågorna är långsiktiga mål som eleven hela tiden utvecklar sitt kunnande mot.

  I läroplanens del 2 uttrycks övergripande förmågor som ska utvecklas i respektive skolform, men i kursplanerna konkretiseras dessa i de ämnesspecifika förmågorna och som namnet antyder är de kopplade till respektive ämne. De ämnesspecifika förmågorna skiljer sig således åt beroende på ämnets karaktär och de ämnesdidaktiska grunderna som ämnet vilar på. Syftet med att förmågorna är ämnesspecifika är att de ska utgöra kärnan av det kunnande som eleven ska utveckla i respektive ämne.

  Uppdatering 2018-10-29

  Hur lärare sätter betyg kan du se i denna film.
  Hannes Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.