Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det krav att ha betygssamtal?

Måste jag som lärare ha betygssamtal med alla elever eller räcker det att jag erbjuder eleverna betygssamtal. Detta gäller VUX.

Benny Quistbergh Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Utifrån läroplanen så finns förväntningar på att läraren fortlöpande ska ge varje elev information om bland annat studieresultat. Se gärna stycke 2.3 i läroplanen för vuxenutbildning:

  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2945

  Vag jag förstår det som så rör din fråga mer specifikt om ett samtal i samband med att betyget sätts.

  Om så är fallet så finns inte något specifikt krav på att ett betygssamtal ska planeras in, däremot förväntas du kunna informera eleven, och eventuell vårdnadshavare, om skälen för betyget om de begär det. (se skollagen 3 kap. 17§)

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...

  Henrik Undervisningsråd
 • För mej är det viktigt att kunna svara eleven om eleven vill se kunskapstestet och skall ha möjlighet att förtydliga kunskapstestet vi funktionsnedsättningar. Men det är inga krav för tidsplanerade betygssamtal utan det är frivilligt.
  Jag är tacksam för alla svar jag fått.
  Med vänlig hälsning
  Benny

  Benny Quistbergh

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy