Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det krav att ha betygssamtal?

Måste jag som lärare ha betygssamtal med alla elever eller räcker det att jag erbjuder eleverna betygssamtal. Detta gäller VUX.

Benny Quistbergh Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Utifrån läroplanen så finns förväntningar på att läraren fortlöpande ska ge varje elev information om bland annat studieresultat. Se gärna stycke 2.3 i läroplanen för vuxenutbildning:

  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2945

  Vag jag förstår det som så rör din fråga mer specifikt om ett samtal i samband med att betyget sätts.

  Om så är fallet så finns inte något specifikt krav på att ett betygssamtal ska planeras in, däremot förväntas du kunna informera eleven, och eventuell vårdnadshavare, om skälen för betyget om de begär det. (se skollagen 3 kap. 17§)

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...

  Henrik Undervisningsråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy