Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Jag är missnöjd med min vistelse. Hur går jag vidare?

Vi vill gärna höra dina synpunkter!

Vi gör vårt bästa för att din semester ska bli perfekt. Är du inte nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss

Här (https://www.skistar.com/sv/myskistar/allman-bokningsinformation/reklamationer/reklamationsformular/) får du gärna fylla i vårt reklamationsformulär.

Du bör alltid ha framfört dina synpunkter till vår personal på resmålet, så att vi har fått möjligheten att rätta till eventuella fel och brister direkt på plats. Om du inte har framfört dina synpunkter till oss och vi därmed inte fått möjligheten att vara dig behjälplig är du enligt praxis och resevillkoren inte berättigad till någon ersättning. Om du har fått kompensation på resmålet, ersätter vi vanligtvis inte ytterligare efter hemkomst.

SkiStar Kundservice Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.