Ny lag för kollektivtrafiken introduceras den 1 april 2016

Regeringen har tagit fram en ny lag som syftar på att förbättra kollektivtrafikresenärers rättigheter, som gäller på sträckor där tåget färdas under 150 km. Lagen träder i kraft den 1 april 2016. Regeringens målsättning med den nya lagen är att göra kollektivtrafiken attraktivare, och därmed kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. Lagen innefattar bland annat generösare ersättningsmöjligheter för resenärer som reser kollektivt.

Om man reser enligt ovan och blir sen gäller nedan ersättning baserat på biljettpriset:

  • Mer än 20 minuters försening ger 50% tillbaka på biljettpriset
  • 40 till 60 minuters försening ger 75% tillbaka på biljettpriset
  • Mer än 60 minuters försening ger 100% tillbaka på biljettpriset

Här ansöker du om ersättning.

Man har som resenär också rätt till skälig ersättning för annat transportmedel vid befarad försening över 20 minuter, på sträckor där tåget färdas under 150 km. Maximal ersättning uppgår dock till 1 163 kronor.

Skicka din ansökan om ersättning för detta och bifogar eventuella kvitton till kundservice@sj.se.

Behöver jag som resenär hålla reda på de olika regelverk som finns?
Det är alltid bra att känna till vilka rättigheter man har som resenär om en försening skulle inträffa. Om du har ett ersättningsanspråk så beräknar våra handläggare ut ersättningen åt dig enligt de regelverk som gäller, och det enda du behöver göra är att skicka in ansökan och eventuella kvitton för detta till oss.

Förbättrade möjligheter för periodbiljetter
Lagen ger också dig som resenär rätt att frånträda avtal vid köp av redan köpt periodbiljett om utbudet ändrats efter köpet. Exempel för detta kan var om en tidtabell ändras vilket medför att man inte kan ta sig till arbetet, och då behöver återköpa sitt periodkort.

Hur vet jag om den nya lagen gäller för min tågavgång?
Om sträckan för själva tågets start och slutdestination understiger 150 km så gäller lagen. Se exempel nedan för förklaring.

Exempel 1:
Du reser mellan Stockholm – Västerås klockan 06.25. Som du ser på tågtidtabellen längst ned (markerat i blått) så startar tåget från Stockholm C och går inte vidare efter Västerås som är slutstation, och resan håller sig då under 150 km. För det här tåget så gäller lagen.


Exempel 2:
Du reser samma sträcka men klockan 07.25 istället. I tidtabellen längst ned (i rött) så ser du att tåget startar från Stockholm C men går vidare och har slutdestination Göteborg C. Här gäller inte lagen då sträckan för tåget är längre än 150 km.

Förtydligande: Så även om du bara reser sträckan mellan Stockholm – Västerås så gäller inte lagen här då själva tåget färdas mer än 150 km. Ordinarie EU-regelverk gäller här.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.