Internetbank på SJ.se

Internetbank som betalningsmedel är en tjänst som är väldigt resurskrävande. Kundefterfrågan efter tjänsten har tyvärr inte stått i proportion till detta. Vi valde att ta bort denna tjänst i samband med vår nya hemsida sj.se för att i förlängningen kunna erbjuda tågresor till ett så lågt pris som möjligt – för alla.

De betalningsalternativ som vi erbjuder via sj.se går att läsa om här.

SJ arbetar ständigt på att förbättra vårt erbjudande till våra kunder. Vi håller just nu på med tester och utveckling av nya betallösningar som möter våra kunders behov. Utvecklingen av sj.se är ett pågående arbete.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.