FAQ - Platskarta (Seatmap)


Kommentarer

 • Läs om hur platskartan fungerar genom att klicka här

  1. Vilka tågtyper finns det platskarta för?
  SJs snabbtåg X2000 och SJ 3000.

  2. Varför finns platskarta bara för X2000 och SJ 3000 – och inte för alla tåg?
  Det är mycket svårt att införa bokning av plats för andra tågtyper än X2000 och SJ 3000, eftersom SJ Regional och InterCity körs med olika vagnstyper och i många olika kombinationer. Vid bokningstillfället är det svårt att säkert veta hur ett visst tåg kommer att vara sammansatt och därför kan platskarta inte erbjudas.

  3. Finns det några undantag där bokning av plats via platskarta inte kommer att erbjudas?
  För de avgångar där större banarbeten är aviserade från Trafikverket kommer platskarta att avaktiveras, så att den inte är tillgänglig vid bokning. I samband med banarbeten finns alltid en risk för ändringar av trafiken och om platskarta visades vid bokningen är det inte säkert att den skulle stämma med verkligheten.

  4. Vad kostar det att använda platskartan för att välja plats?
  SJs platskarta är kostnadsfri.

  5. I vilka försäljningskanaler finns platskarta?
  På sj.se och i SJs mobilapp.

  6. För vilka roller finns platskarta?
  På sj.se finns platskarta tillgänglig för privatresenärer, affärsresenärer och resebokare. I SJs mobilapp för privatresenärer och affärsresenärer.

  7. Var i bokningen finns platskartan?
  Den visas på tillvalssidan (för de tåg som har platskarta).

  8. Jag har valt en resa i 2 klass men i platskartan ser jag även vagnar med 1 klass. Kan jag välja en plats där?
  I platskartan ser du alla vagnar, oavsett klass, men kan bara välja plats i vagnar för den prisklass du har valt i tidtabellen.

  9. Kan ni garantera att jag får den plats jag valt i platskartan?
  Det är vår absoluta målsättning att du ska få den plats du har valt. Men i ett stört läge, i samband med banarbeten eller om vi av någon anledning behöver byta tåg kan det hända att du får en annan plats än den du har valt.

  10. Varför saknas platskarta för det X2000 eller SJ 3000 jag ska åka med?
  Vid en störning, planerade banarbeten eller om det bara finns enstaka platser kvar på ett tåg kan platskartan avaktiveras.

  11. Jag kan bara välja mellan ett begränsat antal platser på mitt tåg – varför då?
  För att optimera platstilldelningen på tåget visas nio lediga platser per vagn och resenär. Ju fler resenärer bokningen gäller, desto fler platser visas i platskartan.

  12. Är platskartans funktion anpassad för personer med någon form av funktionsnedsättning?
  Nej, platskartan har inte denna anpassning. Däremot kan användare med till exempel synnedsättning, och som använder någon form av tekniskt hjälpmedel, välja plats via en tidigare funktion för platsval som finns i vår app. Kunder med funktionsnedsättning kan också ringa till SJ Service Center på 0771-75 75 75 (tonval 5) för manuell hjälp.

  13. Kan jag välja att inte använda platskartan?
  Att använda platskartan är helt valfritt. Du tilldelas alltid en plats automatiskt, som du sedan kan byta med hjälp av platskartan. I appen kan du också välja att slå av platskartan och istället använda den tidigare funktionen för platsval.

  14. Kan jag boka platser i olika vagnar?
  Nej, du kan bara boka platser i samma vagn.

  15. När jag väljer en ny plats får jag felmeddelande att den är upptagen, vad ska jag göra?
  Den plats du får som förval är bokad för dig, men om du försöker välja en annan plats kan någon annan ha hunnit välja den platsen före dig. Om det är svårt att hitta lediga platser kan du prova att boka plats i en annan vagn.

  16. Jag har en favoritplats jag vill välja, men den är inte valbar i platskartan. Hur gör jag?
  I appen kan du stänga av platskartan och istället använda den tidigare funktionen för platsval. Där kan du precis som tidigare välja din favoritplats.

  17. Varför visas inte färdriktningen för alla tåg i platskartan – till exempel mellan Stockholm-Nässjö och Stockholm-Göteborg? (och omvänt)
  De tåg till Nässjö som fortsätter direkt till Jönköping byter färdriktning efter Nässjö. Eftersom dessa tåg inte har samma färdriktning hela vägen mellan slutstationerna slås färdriktning av i platskartan (gäller för alla delsträckor på tåget). Detsamma gäller de avgångar på Västra Stambanan som går direkt till Halmstad och Uddevalla.

  Läs mer om vagnskissen på X 2000

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.