Till senaste kommentaren

Ersättning vid försening för en resplus-resa?

Hur fungerar det med ersättning när jag rest med flera olika operatörer?

Kommentarer

 • Vad innebär ersättning vid försening för resor inom Resplus?
  Det finns ingen särskild förseningsersättning för Resplusresor. Varje delsträcka bedöms fristående utifrån den lagstiftning eller EU-förordning som är tillämplig.

  TÅGPASSAGERARFÖRORDNINGEN (Resor över 150 km)
  Om tåget du reser med blir försenat gäller:
  60 minuters försening ger 25 % av biljettpriset tillbaka.
   120 minuters försening ger 50 % av biljettpriset tillbaka.

  Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. (Resor under 150 km)
  Om det tåg du reser med blir försenat gäller:
  20 minuters försening ger 50% av biljettpriset tillbaka
  40 minuters försening ger 75% av biljettpriset tillbaka
   60 minuters försening ger hela biljettpriset tillbaka

  Var skall jag vända mig för att ansöka om ersättning?
  Du vänder dig i första hand till den operatör som trafikerade den delsträcka där förseningen inträffade, detta gäller även om du har köpt biljetten via en annan operatör/resebyrå. Operatören som orsakat förseningen har ansvar för att både hjälpa dig fram till din slutdestination, hjälpa dig att ansöka om förseningsersättning och reklamera eventuella merkostnader.

  Hur lång tid har jag på mig att söka ersättning?
  Du bör göra anspråk på ersättning inom tre månader efter genomförd resa.

  Tåget var i tid men jag hittade ej anslutande tåg. Får jag ändå ersättning?
  Grundprincipen är att om anslutande resor var i tid och ankommit/avgått enligt anvisningar så utgår ingen ersättning.

  Har jag rätt till ersättning även om jag exempelvis fått hjälp med ny resa?
  Du har rätt till ersättning vid försening även om du fått hjälp att komma fram till slutdestination med nytt trafikföretag. Om du däremot fått biljetten återbetald av annan orsak har du inte rätt till ersättning.

  Vad gäller för mig som har Årskort med Resplustillägg?
  Har du en förbokad resa med SJ Årskort med Resplustillägg har du rätt till ersättning i proportion till det pris som du faktiskt erlagt för den försenade tjänsten. Vänd dig till SJ för vidare information.

  I den här broschyren från Europeiska kommissionen som du hittar i våra resebutiker och på SJ.se kan du läsa mera om tågpassagerares rättigheter. Även i våra allmänna villkor finner du mera information kring detta.

  Här hittar du mer information om den nya lagen och de förstärka rättigheterna som träder i kraft den 1 april 2016.  Alexander SJ Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.