Behandling av personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att skriva ett inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att SJ lagrar dina personuppgifter (namn, e-postadress och IP-adress) i maximalt 1 år.

  • SJ behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
  • Du lämnar ut din e-postadress till SJ att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • SJ AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • SJ AB har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar.
  • SJ AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum går det bra att använda anmälningsfunktionen som finns under respektive inlägg och kommentar i forumet. Klicka på den grå triangeln och ange varför du vill ta bort informationen.

Innehåll på supportforum

I SJs supportforum är du välkommen att ställa frågor till oss, ge oss tips på förbättringar, kritik eller förmedla dina tankar och funderingar om vår verksamhet.

Vi eftersträvar en konstruktiv dialog med alla som använder vårt forum och alla synpunkter är mycket värdefulla för oss.

Vi raderar eller censurerar inget som skrivs på vår sida under förutsättning att det inte uppfattas som reklam för produkter, tjänster eller företag som inte är relaterade till SJ och vår verksamhet, eller är inlägg som kan upplevas som kränkande och/eller hotfulla av enskilda eller flera användare av sidan eller vår personal eller verksamhet.

Bilder på personer kräver godkännande.