Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad får jag inte skicka som paket?

Vilka varuslag får jag inte skicka när jag bokar en frakt via Skicka enkelt?
DB Schenker Frågor & Svar Kundservice
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Följande varuslag får INTE skickas via vår tjänst Skicka enkelt:
  • Varor med flytande innehåll/vätskor
  • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
  • Livsmedel
  • Läkemedel
  • Narkotika och droger
  • Alkohol
  • Tobaksprodukter
  • Levande växter
  • Levande eller döda djur
  • Lik/likdelar samt urnor eller liknande med aska
  • Däck (gäller endast vid ombudsleveranser)
  • Värdeföremål (såsom t.ex. kontanter, smycken, värdepapper eller liknande).
  • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition.
  • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller som begränsad mängd)
  • Varor som omfattas av exportrestriktioner
   Kom ihåg att Schenker förbehåller sig rätten att stoppa transporten och vidta lämpliga åtgärder på avsändarens bekostnad om avvikelser från ovan regler har gjorts.

  Med vänlig hälsning,
  Cornelia
  (Uppdaterad )
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.