Hyresjustering 2023

Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen Aros Gävle har efter beslut i Hyresmarknadskommittén kommit överens om en generell hyreshöjning på 4,7% för 2023. De nya hyrorna gäller från och med den 1 januari. 

Den årliga hyresjusteringen är för samtliga bostadslägenheter och fordonsplatser 4,7% från och med 2023-01-01. Den nya hyran kommer att aviseras inför april tillsammans med den retroaktiva hyran för januari till mars.

Precis som för de flesta bostadsbolag i landet är hyreshöjningen högre än tidigare år till följd av ökade kostnader. Hyror är bolagets huvudsakliga intäkt och används till att förvalta alla bolagets fastigheter och lägenheter. Utöver kostnaderna för underhåll så behöver även intäkterna täcka kostnader för service, satsningar på ökad trivsel och trygghet så väl som att möjliggöra nödvändiga investeringar i klimatomställning och energieffektivisering.

Vi har sett skenande kostnadsökningar på många områden, speciellt byggkostnadspriser som har ökat kraftigt berättar Eva Lenngren, VD Roslagsbostäder. Även om hyreshöjningen för 2023 är högre än tidigare år så täcker den inte bolagets ökade utgifter.
Den nya hyran debiteras på hyresavin för april, som skickas ut i mars. Roslagsbostäder är överens med Hyresgästföreningen om att hyrorna börjar gälla från 1 januari, vilket innebär att hyreshöjningen för januari, februari och mars läggs på retroaktivt.

Så faktureras hyreshöjningen
Exempel för en lägenhet med tidigare månadshyra på 5 000 kronor, där 4,7% hyreshöjning innebär 235 kronor mer i månadshyra:
April: 5 000 + 235 + retroaktivt januari-mars 3 x 235 = 5 940 kr
Från och med maj: 5 235 kr

Vad händer om jag inte kan betala min hyra?
Precis som alltid är det viktigt att du omgående kontaktar vår ekonomiavdelning om du skulle få betalningssvårigheter för att se över möjligheterna för en eventuell betalningsplan. Kontakta dem på telefon 0176-207522 (mån-tor 9.30-11.30) eller skicka in ett ärende på ärende på Mina sidor

Roslagsbostäder ser fram emot ännu ett år där vi kommer leverera ett kvalitativt boende och bra service till våra hyresgäster.
Roslagsbostäder
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.