Höjning av lokalhyror

I hyresavtal för lokaler finns det inskrivet att hyran ska höjas årligen. På vilket sätt hyran höjs kan skilja sig åt, det beror bland annat på vilken avtalstid hyresavtalet har. På de hyresavtal som har en avtalstid på 3 år eller längre följer hyreshöjningen på lokalen inflationen enligt Konsumentprisindex.  Det betyder att hyran höjs mer om inflationen i landet är högre. Då inflationen nu är högre än tidigare år innebär det att hyreshöjningen på lokaler för 2023 blir avsevärt mycket högre än tidigare års hyreshöjningar och hamnar på ca 11%. 

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.