Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför tar det 1-2 dagar att föra över pengar mellan banker?

Varför tar det 1-2 dagar att överföra pengar mellan banker? Och varför går det inte att skicka pengar på kvällen? Allt sker ju elektroniskt precis som e-post, som kommer fram på 2 sekunder.
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Ofta har mottagaren och den som betalar konton i olika banker. Bankerna behöver alltså utväxla information som kontonummer, belopp, vad betalningen avser och så vidare. De behöver också föra över pengar mellan varandra. I genomsnitt rör det sig om miljontals giro- och autogirobetalningar per dag men vissa dagar är det betydligt fler betalningar än så. Det är alltså en avsevärd mängd information som ska utväxlas mellan ett antal banker och det gäller att göra det här på ett effektivt sätt. (Vi har tyvärr ingen möjlighet att se specifik statistik för girobetalningar, men den informationen bör finnas hos Bankgirot.)

  Idag fungerar det så att varje bank vid vissa tidpunker varje dag samlar ihop de betalningsuppdrag som den mottagit och sänder in dem i form av en data fil till en central knutpunkt där informationen behandlas. Varje bank får en datafil tillbaka med information om inkommande betalningar. Bankerna utbyter sedan klumpsummor mellan sina konton hos Riksbanken. På det här sättet reduceras flera miljoner betalningar dagligen till ett mindre antal informationsutväxlingar och stora betalningar mellan banker. Det här är en väsentlig fördel. Skulle bankerna utbyta information och betalningar sinsemellan skulle det bli väldigt komplicerat.

  Betalningsprocessen där informationen går genom en central knutpunkt fungerar bara om det finns noggrant fästställda tidpunkter för när bankerna ska ha gjort täckningskontroller på de konton från vilka betalningarna ska skickas, när de ska skicka in sina betalningsfiler till knutpunkten, när de ska få veta vilka betalningar de ska utföra hos Riksbanken, när de ska få betalningsinformation tillbaka från knutpunkten och sedan finns det en överenskommelse om när mottagarens konto senast måste vara krediterat. Varje sådant moment tar en viss tid och sedan måste det finnas säkerhetsmarginaler så att eventuella fel eller tekniska problem kan hanteras utan att hela processen avstannar. Är tiden för snävt tilltagen riskarar man att tekniska problem hos en bank gör att alla andra banker måste vänta. Totalt sett rör det sig om ett antal timmar. En begränsning är att Riksbankens system har öppet mellan 07.00 och 17.00 och för att det ska finnas marginaler för att lösa eventuella problem med avvecklingsomgångarna måste de vara planerade att genomföras en viss tid före stängningsdags. I praktiken betyder allt detta att det tar ungefär en arbetsdag att förmedla en vanligt girobetalning från en bank till en annan.

  I vissa fall kan det ta längre tid. Om den som betalar har använt sig av en pappersblankett tillkommer ett extra moment. Blanketten måste läsas in i en maskin och omvandlas till elektronisk information och det tar naturligtvis tid. Riksbankens system är stängda under lördagar och söndagar så om bankkund initierar en betalning på fredag eftermiddag finns inte pengarna på mottagarens konto förrän på måndagen.  

  Det är intressant att notera att bankerna har byggt en realtidstjänst för kontoöverföringar vi mobiltelefoner, Swish. Det är möjligt att de framöver kan komma att flytta över vissa andra betalningar till det här realtidssystemet. De har antagligen lärt sig mycket som de kan utnyttja när de moderniserar sina befintliga system. Men vi måste komma ihåg att det är mycket dyrt och komplicerat att utveckla helt nya betalningssystem och att det än så länge är ganska få betalningar som absolut måste gå i realtid. Våra hushållsräkningar lägger vi ju exempelvis in flera dagar i förväg. Det finns alltså en avvägning mellan kostnad och nytta för realtidsbetalningar.

  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.