Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför pressar inte Riksbanken bankerna att förbjuda amorteringsfria lån?

Varför pressar inte Riksbanken bankerna att ändra struktur på bolån, till exempel genom att förbjuda amorteringsfria lån?
Sveriges riksbank Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Vi gör vad vi kan för att påverka de som har verktygen så att skulduppbyggnaden hejdas och svenska hushåll står väl rustade att även framöver klara såväl konjunkturuppgångar som nedgångar på ett stabilt och säkert sätt.

    Det huvudsakliga ansvaret för de här frågorna ligger hos regeringen och Finansinspektionen. Riksbanken har inte mandat att ålägga bankerna att ändra bolånestrukturen, till exempel genom att förbjuda amorteringsfria lån. De amorteringskrav som Finansinspektionen har infört tycker vi är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.

    Vår uppfattning är att det krävs ytterligare åtgärder inom flera politikområden för att minska riskerna kopplade till hög skuldsättning. Det som behövs är reformer för att minska hushållens vilja att skuldsätta sig, till exempel ett ändrat ränteavdrag. Andra möjliga kompletterande åtgärder är till exempel ett skuldkvotstak (en maxgräns för hur mycket hushållen får låna i förhållande till den disponibla inkomsten) och en skärpning av kraven för bankernas kreditprövning av enskilda hushåll.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.